Belangenorganisaties komen met alternatief voor wet DBA

Belangenorganisaties PZO, stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw pleiten ervoor dat zzp’ers bij inschrijving van de Kamer van Koophandel een verklaring ondertekenen. Daarmee aanvaarden zij de rechten en plichten van het ondernemerschap.

Dat schrijven de drie zzp-organisaties, die 70.000 zelfstandigen vertegenwoordigen, aan informateur minister Schippers. Zij vrezen het huidige arbeidsmarktbeleid, dat zij onvoldoende toekomstbestendig vinden. Door hoge werkgeversrisico’s als loondoorbetaling bij ziekte, de WWZ en het ontslagrecht zijn werkgevers schuw om werknemers aan zich te binden.

‘Gedwongen’ zelfstandige

Daardoor zijn zo’n 100.000 zelfstandigen ‘gedwongen’ voor het ondernemerschap te kiezen terwijl ze dat vaak niet willen. Om het hoofd boven water te houden aanvaarden ze bijna ieder tarief. De aard van het contract maakt hen vervolgens niet uit. “Zij willen rondkomen en dat verdient waardering. Maar echte ondernemers hebben hier last van”, staat in de brief aan informateur Schippers.

De oplossing: “De overheid kan voor deze groep met zorgen een eenmalige oplossing bieden, door deze voormalige werknemers actief te begeleiden naar een baan als werknemer en hun WW-rechten voor een bepaalde duur te doen herleven. De ‘schijnzelfstandigheid’ gaat daardoor aan de kant.”

Zo is er ruimte voor gezond ondernemer- en werknemerschap, waarvoor mensen in vrijheid kiezen. PZO, ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouwen stellen dat zo het ondernemerschap zonder belemmeringen tot bloei komt en een belangrijke bijdrage levert aan de economie en de samenleving.

Verklaring Zelfstandig Ondernemer
Mensen die er bewust voor kiezen zzp’er te worden tekenen de Verklaring Zelfstandig Ondernemer die bij inschrijving in het Handelsregister wordt afgelegd. De essentie van het ondernemerschap vormt het uitgangspunt van deze verklaring.

Als PIDZ keuren wij deze gedachtegang goed. Ten eerste omdat de ‘schijnzelfstandigheid’  verdwijnt. Daarnaast blijven degenen die een écht ondernemershart hebben over. Zij kennen het wel en wee van het zzp’er zijn. Tot slot werken ondernemers niet meer tegen te lage tarieven waardoor zij zichzelf benadelen.

26 april 2017

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.