Blogserie | Wet DBA en de webmodule: wat kunnen zorginstellingen doen? – deel 1

Zzp’ers in de zorg. Al jaren een heet hangijzer in de politiek. Kunnen zij als zelfstandige in de zorg werken en ook blijven werken met de voortdurend veranderende wetgeving? De VAR kwam en ging. De wet DBA volgde deze Verklaring Arbeidsrelatie op, maar voldeed volgens het kabinet niet. En nu komt – als het goed is – de webmodule eraan in 2021 om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te toetsen.

Ook vanuit zorginstellingen ontvangen we regelmatig signalen dat er onduidelijkheid bestaat rond het inzetten van zzp’ers. In dit artikel verschaffen we duidelijkheid. Zodat je weet waar je, gezien de wet DBA en webmodule, als zorginstelling op dient te letten en hoe je dit het beste kunt regelen.

Helderheid

De wetgeving rondom dit onderwerp is in het leven geroepen om helderheid te creëren in de arbeidsrelatie tussen zorginstelling en de zzp’er: valt de opdracht binnen of buiten dienstbetrekking? Hiermee wil het kabinet schijnzelfstandigheid voorkomen. Hiervan is sprake als een opdrachtnemer (de zzp’er) op papier als zelfstandig ondernemer een opdracht vervult, maar in praktijk als werknemer wordt behandeld en/of zich zo gedraagt.

Handhaving

Door de onduidelijkheid over de criteria waarop de Belastingdienst naleving van de wet toetst, is hij tot nu toe nog nooit gehandhaafd. Daar komt nu langzaam verandering in. Met de juiste voorbereidingen en maatregelen voldoe jij als opdrachtgever aan de wet DBA. ‘Ondernemerschap’ is hierin het sleutelwoord. Samen met de zzp’er draag jij als zorginstelling hier verantwoordelijkheid voor. Daarbij zijn twee dingen essentieel:

  • Een overeenkomst waaruit blijkt dat de zzp’er duidelijk als ondernemer naar voren komt. Sluit je een opdracht af via mijnPIDZ.nl? Dan wordt automatisch een dergelijke overeenkomst aangemaakt: een modelovereenkomst voor extramurale zorg of Overeenkomst van Opdracht voor intramurale zorg.
  • Het is ook belangrijk dat zzp’er én opdrachtgever zich naar die overeenkomst gedragen. Voor de Belastingdienst zijn de Overeenkomst van Opdracht én het gedrag op de werkvloer bepalend. Opdrachtgever en -nemer zijn hier samen verantwoordelijk voor.

Vragen?

Overmorgen verschijnt een volgend artikel over dit onderwerp met drie tips. Heb je ondertussen al vragen over dit onderwerp mail ons gerust naar: vragenoverdba@pidz.nl. Wil je de whitepaper nog eens in zijn geheel doornemen? Deze vind je hier terug.

Volgende delen

Deel 2: https://pidz.nl/blogserie-wet-dba-en-de-webmodule-wat-kunnen-zorginstellingen-doen-deel-2/
Deel 3: https://pidz.nl/blogserie-wet-dba-en-de-webmodule-wat-kunnen-zorginstellingen-doen-deel-3/

15 september 2020

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.