Zelfstandige zorgprofessional? Onmisbaar!

We weten het al jaren: zorgland staat voor een grote uitdaging. Er vindt continue verandering plaats, de zorgvraag wordt steeds complexer en de personeelstekorten zijn enorm. De oorzaak ligt grotendeels bij de vergrijzing en de achterblijvende verjonging van de zorgverleners.

Toch ligt een deel van de oplossing voor de hand: flexibel (extern) personeel, dat goed kan inspelen op de toenemende zorgvraag. Deze groep kan de tekorten aan voldoende en gekwalificeerd personeel gedeeltelijk het hoofd bieden. De zorgorganisaties krijgen daardoor veer- en slagkracht.

Maar juist deze groep heeft het ten onrechte zwaar te verduren; de Belastingdienst frustreert de zelfstandige zorgprofessionals en de zzp’er wordt vaak negatief afgebeeld in het nieuws. Daar zijn twee goede voorbeelden van: de wet DBA (uitgesteld tot 1 juli 2018) en de discussie en onduidelijkheid wat wordt verstaan onder ondernemerschap en wat onder loondienstbetrekking.

De zelfstandige wordt als een probleem, soms zelfs als indringer, gezien. Maar hebben jullie, politiek Den Haag, weleens nagedacht over de voordelen van deze eenpitters? Deze groep is de oplossing voor de knelpunten in de zorg. Ik leg graag uit waarom. Zzp’ers zijn flexibel – op ieder moment van de dag kan je een beroep op hem of haar doen, ook daar waar de cao niet past. Daarnaast zorgen zij voor duurzaamheid, innovatie, groei en expertise; geen onbelangrijke factoren binnen zorgland.

Met de flexwerkers en zelfstandige zorgprofessionals willen wij bij PIDZ zorgen dat het zorgbudget dat in deze mooie sector voorhanden is naar de zorg voor de cliënten en patiënten gaat. Ik pleit ervoor dat politiek Den Haag afstapt van het ouderwets denken. Denk in kansen, want die liggen voor het grijpen. Zeker in de zorg.

Hoe fijn zou het zijn als wij, de beroepsbevolking, zelf kunnen kiezen wat we willen met ons arbeidsleven, in loondienst of als zzp’er? Dat je kunt doen waar je goed in bent – bijvoorbeeld zorgen voor mensen – zonder dat de Belastingdienst dreigend over je schouder meekijkt of je het wel goed doet.

Bij PIDZ horen we dagelijks dat flexibel personeel, uitzendkracht of zzp’er, gewoon onmisbaar is geworden. Daarom spreken wij graag onze waardering voor jou uit, op ieder moment van de dag.

Rechtstreeks uit het hart zeg ik daarom hardop dat ik enorm trots ben op de (zelfstandig) zorgprofessional. Vol passie en overgave verleen jij – dag in dag uit – ‘warme’ zorg aan de cliënt en patiënt die dat oprecht verdienen. Ik spreek niet alleen namens mijzelf, maar ook namens heel PIDZ en vooral onze cliënten en patiënten: jullie zijn kanjers!

28 juli 2017

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.