Wij zijn er voor je

Wat doet PIDZ om het coronavirus te bestrijden? We mobiliseren zorgprofessionals, delen belangrijke informatie zoals richtlijnen van het RIVM en veelgestelde vragen, denken mee waar mogelijk en bieden een plek voor alle zorginstellingen om hun hulpvraag te stellen. Hieronder lees je meer informatie.

Wij zijn er voor je

Wat doet PIDZ om het coronavirus te bestrijden? We mobiliseren zorgprofessionals, delen belangrijke informatie zoals richtlijnen van het RIVM en veelgestelde vragen, denken mee waar mogelijk en bieden een plek voor alle zorginstellingen om hun hulpvraag te stellen. Hieronder lees je meer informatie.

Voor zelfstandig zorgprofessionals

Ook, of misschien wel júist in deze periode zijn we er voor jou als zelfstandig zorgprofessional. Het is een onzekere tijd die – zo gaven veel zorgprofessionals bij ons aan – invloed heeft op je mentale en fysieke gezondheid én op je onderneming. Daarom houden we een vinger aan de pols en kijken we hoe we je kunnen ondersteunen in deze periode.

Zo vind je bijvoorbeeld in onze PIDZ Academie diverse nieuwe en gratis online trainingen rond het coronavirus om jezelf te blijven ontwikkelen, vind je via GoodHabitz trainingen rond vitaliteit, delen we belangrijke informatie met betrekking tot je onderneming, en natuurlijk blijven we continu in gesprek met zorginstellingen om te zorgen voor voldoende opdrachten. 

Over het coronavirus
Natuurlijk doen we er bij PIDZ ook alles aan om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We hebben daarom de algemene richtlijnen van het RIVM en andere landelijk geldende protocollen en richtlijnen, zoals de KICK-protocollen van Vilans en het beleid PBM voor de thuiszorg op een rijtje gezet.

Lees de informatie goed door voor aanvang van een opdracht en handel ernaar op de werkvloer. Zo dragen we bij aan de reductie van verdere verspreiding van het coronavirus, het beschermen van zorgverleners en cliënten én het in stand houden van de continuïteit van zorg.

Protocollen en richtlijnen zorginstellingen
Ben je op zoek naar de specifieke richtlijnen van zorginstellingen? Dan raden we je aan om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende zorginstelling waar je je opdracht gaat uitvoeren. Zij hebben de meest recente versie en kunnen deze met je delen.

Je zoekt zorgprofessionals?

De recruitment teams zitten klaar om nog een tandje bij te schakelen en alle ondersteuning te bieden die nodig is. Ben je bij PIDZ aangesloten? Dan kun je dit op de reguliere manier via mijnPIDZ doen. Onze collega’s op de vestigingen denken graag met je mee om een goede bezetting te realiseren. Ben je nog niet bij PIDZ aangesloten? Neem dan contact op via coronahulp@pidz.nl.
Onze collega’s helpen je graag verder.

Deze zorgprofessionals staan voor je klaar

Hieronder zie je een overzicht van de functies van de zorgprofessionals die voor je klaar staan. Links zie je de zelfstandig zorgprofessionals die zich bij ons ingeschreven hebben, rechts een overzicht van ons spoedteam.

Beschikbare zorgprofessionals aangesloten bij PIDZ
Spoedteam zorgprofessionals

Belangrijke informatie en veelgestelde vragen

Kan ik gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)?

Deze regeling is o.a. voor zzp’ers die door de coronacrisis in de financiële moeilijkheden zijn gekomen. Deze uitkering is geen lening, maar een gift en vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. De regeling is tijdelijk versoepeld waardoor deze sneller kan worden worden verstrekt. Je kunt de uitkering aanvragen bij je gemeente.

De versoepeling van de voorwaarden houdt in dat de toets op levensvatbaarheid van je onderneming niet wordt uitgevoerd, hierdoor kan men sneller de aanvraag afhandelen. Er is geen sprake van een vermogens of partnertoets. 

De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.503,31 euro (netto) voor gehuwden en 1052,32 (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. 

Om gebruik te kunnen maken van de Tozo dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Woonachtig of rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgevoerd. 
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het kvk.
 • Je bent voor 17 maart 2020 18:45 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor bedrijven die minder dan een jaar geleden zijn gestart geldt een gemiddelde van minimaal 23,5 per week. 
 • Woonachtig in de gemeente waar de aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum. 

Mocht je aan al deze voorwaarden voldoen dan kun je het beste contact opnemen met je gemeente en daar je aanvraag voor de Tozo indienen.

Er zijn momenteel weinig diensten beschikbaar door de coronacrisis, kan ik hier zelf iets in doen?

Er zijn momenteel minder diensten beschikbaar, omdat de verschillende opdrachtgevers de vakanties en verlofaanvragen van het eigen personeel hebben ingetrokken. Daarnaast zijn de poliklinieken en de dagbestedingscentra gesloten waardoor personeel op andere afdelingen kan worden ingezet. Hierdoor is minder externe capaciteit nodig. De verwachting is echter dat, zodra de coronacrisis afzwakt de eigen medewerkers ook weer in de gelegenheid zullen worden gesteld om vakantie en verlof op te nemen. Het aantal diensten zal dan wederom ingevuld moeten worden door externe capaciteit, waardoor het aantal beschikbare diensten zal toenemen. 

Jij kunt echter als zzp’er je tijd nu nuttig inzetten en jezelf verder ontwikkelen via de Pidz academie. Er zijn diverse modules beschikbaar voor acute zorg (Covid-19) en per 1 april a.s. zullen ook modules voor de Gehandicaptenzorg (o.a. ook gerelateerd aan Covid-19) beschikbaar zijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na het behalen van deze modules (waar je van PIDZ een deelnamebewijs voor krijgt) kan je direct ingezet worden in de acute zorg.

Een andere mogelijkheid is om met de opdrachtgever te overleggen of je tijdelijk niet middels periode opdracht overeen kunt komen. Mocht je tijd hebben om modules uit de Pidz academie te volgen dan kun je wellicht overleggen met je opdrachtgever welke module handig is om te volgen, zodat je meer ingezet kunt worden.

Voor welke steunmaatregelen kom ik in aanmerking als zzp'er ivm de coronacrisis?

Het kabinet biedt tijdelijk voor de duur van 3 maanden een versoepelde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) regeling aan voor zzp’ers, zodat zij hun onderneming kunnen voortzetten. Zzp’ers kunnen voor de duur van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling zal het inkomen tot het sociaal minimum aanvullen en hoeft niet te worden terugbetaald. Deze regeling kan versneld worden aangevraagd bij de gemeente.  In plaats van 13 weken, duurt de aanvraag maximaal 4 weken. Er zal geen vermogens of partnertoets worden gedaan en daarnaast wordt de toets op levensvatbaarheid op de onderneming niet toegepast. Dit heeft tot gevolg dat een snelle behandeling van de aanvraag mogelijk is.

Wat zijn de mogelijkheden bij de Belastingdienst?

Zzp’ers kunnen uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting (indien van toepassing). Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend. Indien het verzoek wordt toegekend wordt de invordering per direct stopgezet en wordt er 3 maanden uitstel verleend. Indien 3 maanden uitstel van betaling te kort is dan kun je ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval dient er aanvullende informatie te worden aangeleverd (verklaring van een derde deskundige, denk hierbij aan je boekhouder, brancheorganisatie, financieel adviseur). Hierover zal laten door de Belastingdienst aanvullend over worden gecommuniceerd. Het uitgangspunt is om de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk te houden.

Let op: pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling.

Waar stuur je het verzoek om uitstel van betaling naartoe?

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Waar kan ik terecht voor vragen die ik als zzp’er heb over mijn bedrijfsvoering nu het coronavirus is toegeslagen?

De Kamer van Koophandel heeft speciaal voor de zelfstandig ondernemers het Corona Loket geopend. Hier kunt je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur op 0800-2117

De Kamer van Koophandel heeft speciaal voor de zelfstandig ondernemers het Corona Loket geopend. Hier kunt je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur op 0800-2117

Wat moet ik doen als ik contact heb gehad met een bevestigde corona patiënt en zelf klachten van verkoudheid of hoesten heb?

Wanneer je contact hebt gehad met een bevestigde corona-patiënt moet je thuis blijven, uiteraard neem je contact op met de opdrachtgever en PIDZ zodat we kunnen zoeken naar mogelijke vervanging. Neem tevens contact op met de GGD zodat je getest kan worden en instructies krijgt hoe je zelf kunt handelen. Als je geen contact hebt gehad maar wel klachten van verkoudheid hebt kun je gewoon gaan werken.

De zorginstelling waar ik een opdracht uitvoer verbiedt me om ook op andere plekken opdrachten uit te voeren. Als ik dat wel doe zet deze organisatie me niet meer in. Moet ik hieraan gevolg geven?

Je bent zelfstandig ondernemer en kunt hierin zelf een keuze maken. De zorginstelling kan het je niet verbieden en kan hoogstens besluiten om je niet meer in te zetten. Als zzp’er weet je dat het verstandig is om bij verschillende opdrachtgevers opdrachten uit te voeren in het kader van de wet DBA, óók tijdens het coronavirus.

Een opdracht die ik binnenkort binnen een zorgorganisatie zou gaan uitvoeren is door de zorgorganisatie afgezegd. Kan ik aanspraak maken op een vergoeding?

De meeste zzp’ers sluiten een overeenkomst van opdracht met hun opdrachtgever. Deze opdrachtovereenkomst mag door een opdrachtgever altijd worden opgezegd. Met een  opdrachtgever kun je afspraken maken. Er kan bijvoorbeeld in de overeenkomst (of algemene voorwaarden) staan dat de opdrachtgever niet tussentijds kan opzeggen. Daarnaast staat er in de wet, dat je bij voortijdige opzegging juist wél aanspraak kunt maken op vergoeding van eventuele schade.

Ook kun je, net als bij particuliere opdrachtgevers, aanspraak maken op onkosten en een redelijke vergoeding. Maar pas op: ook hiervan kan worden afgeweken in de overeenkomst. En dat gebeurt nogal eens, vooral in standaard inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers. En dan vis je alsnog achter het net. Maar los van alle juridische analyses. Het zijn bijzondere tijden. Ga daarom vooral in gesprek met je opdrachtgever om zo tot een compromis te komen. Beiden partijen hebben immers last van het Coronavirus, probeer daarom een gulden middenweg te vinden.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Als je werkt met (mogelijk) besmette mensen gebruik bij voorkeur professionele mondkapjes
 • Zorg zelf voor desinfecterende handgel en gebruik deze regelmatig tijdens het werk

Ik doe een opdracht in een zorgorganisatie waar een patiënt met COVID-19 is vastgesteld. Waar moet ik rekening mee houden?

Het verpleeghuis/de instelling zet een patiënt in isolatie en geeft aan welke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden voor het personeel. Houd gedurende twee weken je gezondheid in de gaten. Krijg je in die periode klachten (verkoudheid, hoesten of koorts), neem dan direct telefonisch contact met de huisarts. Die zal beoordelen of een test op het nieuwe coronavirus geïndiceerd is. Tot de uitslag bekend is kan je niet werken.

Hoe ga ik om met bezoek aan inwoners in de zorgorganisatie waar ik een opdracht uitvoer?

In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor mijn werk kom ik bij mensen thuis. Wat doe ik als zij gezondheidsklachten als hoesten en/of koorts hebben? Of besmet zijn?

Mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld en die in thuisisolatie zitten, mogen geen bezoek/mensen thuis ontvangen. Als voorzorgsmaatregel geldt in het algemeen: houd afstand van zieke personen en houd je verder aan de algemene hygiënerichtlijnen.

Wat moet ik doen als ik contact heb gehad met een bevestigde corona-patiënt en zelf klachten van verkoudheid of hoesten heb?

Wanneer je contact hebt gehad met een bevestigde corona-patiënt moet je thuis blijven, uiteraard neem je contact op met de opdrachtgever en PIDZ zodat we kunnen zoeken naar mogelijke vervanging. Neem tevens contact op met de GGD zodat je getest kan worden en instructies krijgt hoe je zelf kunt handelen. Als je geen contact hebt gehad maar wel klachten van verkoudheid hebt kun je gewoon gaan werken.

Wat moet ik doen als ik op een plek werk waar het besmettingsrisico verhoogd is?

De zorgorganisaties zijn in overleg met de arbodienst om vast te stellen of er sprake is van een verhoogd risico tot besmetting. In die situaties zal uit voorzorg gebruik worden gemaakt van mondneusmaskers en andere beschermingsmaatregelen. Vraag erom als je deze niet aangereikt krijgt. Zorg goed voor jezelf!

Kan ik mij laten testen op COVID-19?

Per 6 april jl. is het beleid omtrent het testen verruimd. Voor 6 april werden uitsluitend zorgmedewerkers met patiëntencontact en risicogroepen van patiënten binnen het ziekenhuis getest. Conform het nieuwe beleid worden zorgverleners en specifieke groepen buiten het ziekenhuis (bijv. huisartsen, thuiszorg, personeel verpleeghuis, jeugdzorg, ggz) getest wanneer zij klachten hebben.

Het testen wordt uitgevoerd door de GGD op basis van het testbeleid van het RIVM.

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.