Wij zijn er voor je

Wat doet PIDZ om het coronavirus te bestrijden? We mobiliseren zorgprofessionals, delen belangrijke informatie zoals richtlijnen van het RIVM en veelgestelde vragen, denken mee waar mogelijk en bieden een plek voor alle zorginstellingen om hun hulpvraag te stellen. Hieronder lees je meer informatie.

Wij zijn er voor je

Wat doet PIDZ om het coronavirus te bestrijden? We mobiliseren zorgprofessionals, delen belangrijke informatie zoals richtlijnen van het RIVM en veelgestelde vragen, denken mee waar mogelijk en bieden een plek voor alle zorginstellingen om hun hulpvraag te stellen. Hieronder lees je meer informatie.

Voor zelfstandig zorgprofessionals

Ook, of misschien wel júist in deze periode zijn we er voor jou als zelfstandig zorgprofessional. Het is een onzekere tijd die – zo gaven veel zorgprofessionals bij ons aan – invloed heeft op je mentale en fysieke gezondheid én op je onderneming. Daarom houden we een vinger aan de pols en kijken we hoe we je kunnen ondersteunen in deze periode.

Tips voor zorgprofessionals
Hoe zorg je ervoor dat je je opdracht veilig kunt uitvoeren en gezond blijft?

• Houd de algemene richtlijnen van het RIVM in de gaten.
• Vraag voor aanvang de protocollen en richtlijnen van de zorginstelling op en handel hier naar.
• Neem je eigen (niet-medische) mondkapje mee om preventief te kunnen dragen in openbare ruimtes van de zorginstelling. Dit wordt door veel zorginstellingen verplicht.
• Zorg altijd voor het bij je hebben van je eigen beschermingsmaterialen.
• Heb je corona-gerelateerde klachten? Laat je testen!
• Zorg goed voor jezelf. Denk aan voldoende slaap, ontspanning en gezonde voeding. Een handig hulpmiddel de Covid-19 Response app zijn.

Zo dragen we bij aan de reductie van verdere verspreiding van het coronavirus, het beschermen van zorgverleners en cliënten én het in stand houden van de continuïteit van zorg.

Financiële steunmaatregelen
Heeft je onderneming te lijden onder de coronacrisis? Dan zijn er diverse mogelijkheden voor je. Kijk op de website van het KvK voor een opsomming hiervan.

Je zoekt zorgprofessionals?

De recruitment teams zitten klaar om nog een tandje bij te schakelen en alle ondersteuning te bieden die nodig is. Ben je bij PIDZ aangesloten? Dan kun je dit op de reguliere manier via mijnPIDZ doen. Onze collega’s op de vestigingen denken graag met je mee om een goede bezetting te realiseren. Ben je nog niet bij PIDZ aangesloten? Neem dan contact op via coronahulp@pidz.nl.
Onze collega’s helpen je graag verder.

Deze zorgprofessionals staan voor je klaar

Hieronder zie je een overzicht van de functies van de zorgprofessionals die voor je klaar staan. Links zie je de zelfstandig zorgprofessionals die zich bij ons ingeschreven hebben, rechts een overzicht van ons spoedteam.

Beschikbare zorgprofessionals aangesloten bij PIDZ
Spoedteam zorgprofessionals

Veelgestelde vragen m.b.t. vaccineren

Mag een opdrachtgever mij vragen of ik gevaccineerd ben?

Een opdrachtgever mag niet vragen of je gevaccineerd bent. Als je hier geen uitspraken over wilt doen dan hoeft dat ook niet. Echter, omdat we leven in een uitzonderlijke tijd van een wereldwijde pandemie en het van cruciaal belang kan zijn voor een opdrachtgever om te weten of je gevaccineerd bent, kan een opdrachtgever ervoor kiezen om je geen opdrachten te geven als je hier geen mededelingen over wilt doen. In de zorg heeft men een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving. Om risico’s te beperken bij de uitvoering van werkzaamheden kan het zijn dat opdrachtgevers vergaande maatregelen nemen om risico’s terug te dringen. Wees je hier bewust van.

Mag een opdrachtgever mij verplichten mij te vaccineren?

Een vaccinatie tegen het coronavirus is op dit moment niet verplicht gesteld. Op basis van het grondrecht ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ en ‘vrijheid van religie en geweten’ kun je niet verplicht worden gesteld om je te laten vaccineren. Er is nog geen wet die een inbreuk op deze grondrechten mogelijk maakt. Hierdoor kan niemand je verplichten je te laten vaccineren.

Mag een opdrachtgever in de opdracht vermelden dat je gevaccineerd moet zijn voor de opdracht?

De opdrachtgever mag in de opdrachtvereisten opnemen wat van belang is voor uitvoering van de opdracht. Het niet hebben van een vaccinatie kan leiden tot functieongeschiktheid om een opdracht uit te voeren. De opdrachtgever en opdrachtnemer zijn twee gelijkwaardige partijen die op grond van vraag en aanbod bij elkaar komen en met elkaar afspreken wat ze willen. Het is een gerechtvaardigde wens van een opdrachtgever. Vanuit PIDZ spelen wij hier echter geen enkele rol in en wordt dit uitsluitend besproken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het kan zijn dat een opdrachtgever je vraagt om een bewijs van inenting te laten zien alvorens je wordt toegelaten tot een opdracht. Je bent niet verplicht een vaccinatiebewijs te laten zien, wees je er echter bewust van dat een opdrachtgever de keus dan kan maken je niet toe te laten tot de opdracht.

Ik wil graag aan opdrachtgevers laten zien dat ik gevaccineerd ben, hoe kan ik dit het beste doen?

Indien je wilt aantonen dat je gevaccineerd bent kun je het beste je vaccinatiebewijs uploaden op je eigen website, zodat het zichtbaar is voor opdrachtgevers. Daarnaast kun je via social media kanalen (LinkedIn) kenbaar maken dat je gevaccineerd bent en inzetbaar bent voor zorgtaken. Op deze manier breng je jezelf onder de aandacht van je opdrachtgevers en zet je jezelf op de kaart als ondernemer.

Mag PIDZ in mijnPIDZ vastleggen of ik gevaccineerd ben?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verboden om gegevens omtrent gezondheid te verzamelen, vast te leggen, op te vragen of te raadplegen. Een vaccinatie zegt iets over de gezondheid van iemand. Het is daarmee niet enkel een persoonsgegeven, maar ook een gezondheidsgegeven. Gezondheidsgegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Wij mogen derhalve op geen enkele wijze vastleggen of je gevaccineerd bent, omdat hier geen grondslag voor is in de wet.

Mag de opdrachtgever vastleggen dat ik gevaccineerd ben?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verboden om gegevens omtrent gezondheid te verzamelen, vast te leggen, op te vragen of te raadplegen. Een vaccinatie zegt iets over de gezondheid van iemand. Het is daarmee niet enkel een persoonsgegeven, maar ook een gezondheidsgegeven. Gezondheidsgegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Ook de opdrachtgever mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken en mag daarmee niet vastleggen of je gevaccineerd bent.

Belangrijke informatie en veelgestelde vragen

Hoe moet ik als zzp'er omgaan met de avondklok?

De avondklok houdt in dat je tussen 21.00 en 4.30 uur niet buiten mag zijn. Voor onder andere woon-werkverkeer wordt een uitzondering gemaakt op deze maatregel.

Ga je voor een opdracht de deur uit? Dan moet je als zzp’er twee verklaringen ingevuld meenemen:

• Eigen verklaring avondklok
• Werkgeversverklaring avondklok

De werkgeversverklaring vul je als zzp’er zelf in. Bij ‘Verklaring werkgever’ vul je de contactgegevens van je opdrachtgever in. Onder ‘Informatie werknemer’ zet je je eigen gegevens.

Meer informatie over de avondklok en de formulieren vind je op de website van de Rijksoverheid.

Moet mijn opdrachtgever de werkgeversverklaring m.b.t. de avondklok ondertekenen?

De werkgeversverklaring vul je als zzp’er volledig in. Bij ‘Verklaring werkgever’ vul je de contactgegevens van je opdrachtgever in. Onder ‘Informatie werknemer’ zet je je eigen gegevens. De opdrachtgever hoeft deze niet te ondertekenen. Op de website van de Rijksoverheid staat gemeld dat je dit zelf mag doen als zzp’er.

Moet ik een mondkapje dragen bij zorginstellingen?

Veel zorginstellingen volgen de RIVM-richtlijnen voor wat betreft het dragen van mondkapjes in de gezamenlijke ruimtes. Neem dus altijd naast je persoonlijke beschermingsmiddelen óók je eigen (niet-medische) mondkapje mee om preventief in de gezamenlijke ruimtes zoals de entree te kunnen dragen wanneer dit gevraagd wordt.

Kan ik gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)?

Deze regeling is o.a. voor zzp’ers die door de coronacrisis in de financiële moeilijkheden zijn gekomen. Deze uitkering is geen lening, maar een gift en vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. De regeling is tijdelijk versoepeld waardoor deze sneller kan worden worden verstrekt. Je kunt de uitkering aanvragen bij je gemeente.

De versoepeling van de voorwaarden houdt in dat de toets op levensvatbaarheid van je onderneming niet wordt uitgevoerd, hierdoor kan men sneller de aanvraag afhandelen. Er is geen sprake van een vermogens of partnertoets. 

De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.503,31 euro (netto) voor gehuwden en 1052,32 (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. 

Om gebruik te kunnen maken van de Tozo dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Woonachtig of rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgevoerd. 
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het kvk.
 • Je bent voor 17 maart 2020 18:45 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor bedrijven die minder dan een jaar geleden zijn gestart geldt een gemiddelde van minimaal 23,5 per week. 
 • Woonachtig in de gemeente waar de aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum. 

Mocht je aan al deze voorwaarden voldoen dan kun je het beste contact opnemen met je gemeente en daar je aanvraag voor de Tozo indienen.

Voor welke steunmaatregelen kom ik in aanmerking als zzp'er ivm de coronacrisis?

Het kabinet biedt tijdelijk voor de duur van 3 maanden een versoepelde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) regeling aan voor zzp’ers, zodat zij hun onderneming kunnen voortzetten. Zzp’ers kunnen voor de duur van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling zal het inkomen tot het sociaal minimum aanvullen en hoeft niet te worden terugbetaald. Deze regeling kan versneld worden aangevraagd bij de gemeente.  In plaats van 13 weken, duurt de aanvraag maximaal 4 weken. Er zal geen vermogens of partnertoets worden gedaan en daarnaast wordt de toets op levensvatbaarheid op de onderneming niet toegepast. Dit heeft tot gevolg dat een snelle behandeling van de aanvraag mogelijk is.

Wat zijn de mogelijkheden bij de Belastingdienst?

Zzp’ers kunnen uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting (indien van toepassing). Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend. Indien het verzoek wordt toegekend wordt de invordering per direct stopgezet en wordt er 3 maanden uitstel verleend. Indien 3 maanden uitstel van betaling te kort is dan kun je ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval dient er aanvullende informatie te worden aangeleverd (verklaring van een derde deskundige, denk hierbij aan je boekhouder, brancheorganisatie, financieel adviseur). Hierover zal laten door de Belastingdienst aanvullend over worden gecommuniceerd. Het uitgangspunt is om de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk te houden.

Let op: pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling.

Waar stuur je het verzoek om uitstel van betaling naartoe?

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Waar kan ik terecht voor vragen die ik als zzp’er heb over mijn bedrijfsvoering nu het coronavirus is toegeslagen?

De Kamer van Koophandel heeft speciaal voor de zelfstandig ondernemers het Corona Loket geopend. Hier kunt je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur op 0800-2117

Wat moet ik doen als ik contact heb gehad met een bevestigde corona patiënt en zelf klachten van verkoudheid of hoesten heb?

Wanneer je contact hebt gehad met een bevestigde corona-patiënt moet je thuis blijven, uiteraard neem je contact op met de opdrachtgever en PIDZ zodat we kunnen zoeken naar mogelijke vervanging. Neem tevens contact op met de GGD zodat je getest kan worden en instructies krijgt hoe je zelf kunt handelen. Als je geen contact hebt gehad maar wel klachten van verkoudheid hebt kun je gewoon gaan werken.

De zorginstelling waar ik een opdracht uitvoer verbiedt me om ook op andere plekken opdrachten uit te voeren. Als ik dat wel doe zet deze organisatie me niet meer in. Moet ik hieraan gevolg geven?

Je bent zelfstandig ondernemer en kunt hierin zelf een keuze maken. De zorginstelling kan het je niet verbieden en kan hoogstens besluiten om je niet meer in te zetten. Als zzp’er weet je dat het verstandig is om bij verschillende opdrachtgevers opdrachten uit te voeren in het kader van de wet DBA, óók tijdens het coronavirus.

Een opdracht die ik binnenkort binnen een zorgorganisatie zou gaan uitvoeren is door de zorgorganisatie afgezegd. Kan ik aanspraak maken op een vergoeding?

De meeste zzp’ers sluiten een overeenkomst van opdracht met hun opdrachtgever. Deze opdrachtovereenkomst mag door een opdrachtgever altijd worden opgezegd. Met een  opdrachtgever kun je afspraken maken. Er kan bijvoorbeeld in de overeenkomst (of algemene voorwaarden) staan dat de opdrachtgever niet tussentijds kan opzeggen. Daarnaast staat er in de wet, dat je bij voortijdige opzegging juist wél aanspraak kunt maken op vergoeding van eventuele schade.

Ook kun je, net als bij particuliere opdrachtgevers, aanspraak maken op onkosten en een redelijke vergoeding. Maar pas op: ook hiervan kan worden afgeweken in de overeenkomst. En dat gebeurt nogal eens, vooral in standaard inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers. En dan vis je alsnog achter het net. Maar los van alle juridische analyses. Het zijn bijzondere tijden. Ga daarom vooral in gesprek met je opdrachtgever om zo tot een compromis te komen. Beiden partijen hebben immers last van het Coronavirus, probeer daarom een gulden middenweg te vinden.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Als je werkt met (mogelijk) besmette mensen gebruik bij voorkeur professionele mondkapjes
 • Zorg zelf voor desinfecterende handgel en gebruik deze regelmatig tijdens het werk

Ik doe een opdracht in een zorgorganisatie waar een patiënt met COVID-19 is vastgesteld. Waar moet ik rekening mee houden?

Het verpleeghuis/de instelling zet een patiënt in isolatie en geeft aan welke beschermingsmaatregelen genomen moeten worden voor het personeel. Houd gedurende twee weken je gezondheid in de gaten. Krijg je in die periode klachten (verkoudheid, hoesten of koorts), neem dan direct telefonisch contact met de huisarts. Die zal beoordelen of een test op het nieuwe coronavirus geïndiceerd is. Tot de uitslag bekend is kan je niet werken.

Hoe ga ik om met bezoek aan inwoners in de zorgorganisatie waar ik een opdracht uitvoer?

In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor mijn werk kom ik bij mensen thuis. Wat doe ik als zij gezondheidsklachten als hoesten en/of koorts hebben? Of besmet zijn?

Mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld en die in thuisisolatie zitten, mogen geen bezoek/mensen thuis ontvangen. Als voorzorgsmaatregel geldt in het algemeen: houd afstand van zieke personen en houd je verder aan de algemene hygiënerichtlijnen.

Wat moet ik doen als ik contact heb gehad met een bevestigde corona-patiënt en zelf klachten van verkoudheid of hoesten heb?

Wanneer je contact hebt gehad met een bevestigde corona-patiënt moet je thuis blijven, uiteraard neem je contact op met de opdrachtgever en PIDZ zodat we kunnen zoeken naar mogelijke vervanging. Neem tevens contact op met de GGD zodat je getest kan worden en instructies krijgt hoe je zelf kunt handelen. Als je geen contact hebt gehad maar wel klachten van verkoudheid hebt kun je gewoon gaan werken.

Wat moet ik doen als ik op een plek werk waar het besmettingsrisico verhoogd is?

De zorgorganisaties zijn in overleg met de arbodienst om vast te stellen of er sprake is van een verhoogd risico tot besmetting. In die situaties zal uit voorzorg gebruik worden gemaakt van mondneusmaskers en andere beschermingsmaatregelen. Vraag erom als je deze niet aangereikt krijgt. Zorg goed voor jezelf!

Kan ik mij laten testen op COVID-19?

Conform het beleid worden zorgverleners en specifieke groepen buiten het ziekenhuis (bijv. huisartsen, thuiszorg, personeel verpleeghuis, jeugdzorg, ggz) getest wanneer zij klachten hebben. Het testen wordt uitgevoerd door de GGD op basis van het testbeleid van het RIVM.

Ik word naar huis gestuurd, omdat er Corona heerst. Hoe zit het dan met de betaling?

In artikel 6.1 Intramurale OvO is vastgelegd dat de overeenkomst mag worden beëindigd met een opzegtermijn van 14 werkdagen (incidentele opdracht) of 28 werkdagen (periode opdrachten).

Als er niet tijdig wordt opgezegd conform het bovenstaande dan is de opdrachtgever in beginsel gehouden de geboekte uren te betalen (schadevergoeding). In de praktijk adviseren we echter aan de zzp’er en opdrachtgever in overleg te treden. Vaak wordt er dan geprobeerd om er samen uit te komen, maar dan moeten beiden partijen welwillend zijn. Dus kort gezegd kun je de zzp’er niet zomaar wegsturen, omdat er Corona is.

In artikel 6.2 staat wanneer je de opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds mag beëindigen. Daarbij moet je denken aan ernstig te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst door een van de partijen, faillissement een van de partijen, indien de diensten voor een specifieke zorgvrager is aangewend en deze zorg niet meer nodig is. Corona kunnen we onder geen van deze mogelijkheden scharen dus onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk bij Corona waarbij we uitkomen op goed overleg tussen partijen.

Er is geen beschermende kleding voor het vaste personeel aanwezig. De zzp’er heeft wel zijn eigen kleding bij zich, maar mag deze niet dragen. De zzp’er weigert vervolgens onbeschermd te werken. Hoe hiermee om te gaan?

Bovenal moet de werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving op grond van goed werkgeverschap/werknemerschap dit is ook vastgelegd in de (arbo) wet. De werkgever dient passende maatregelen te nemen om te kunnen voldoen aan de protocollen van het RIVM die zijn opgesteld n.a.v. Corona.

De werkgever heeft een zorgplicht en is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit een niet veilige werkomgeving. Indien er een besmetting plaatsvindt in een zorginstelling, is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht en de besmetting binnen redelijke grenzen niet te voorkomen was. De bewijslast ligt dus bij de werkgever.

De werkgever bepaalt de te nemen maatregelen over het wel of niet dragen van beschermende kleding of bijvoorbeeld een mondkapje. De werkgever kan dit verbieden als dit niet overeenkomt met het protocol binnen de zorgorganisatie en als dit niet vereist is op grond van de richtlijnen van het RIVM.

Indien de zzp’er van mening is dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen door de zorgorganisatie en dat er derhalve sprake is van een onveilige werkomgeving dan kan hij/zij weigeren de zorg uit te voeren. De zzp’er dient deze overweging zelf te maken, echter is het vorderen van betaling van de niet gewerkte uren dan een zeer lastig punt.

Ik woon in een gebied met code oranje. Mag ik gaan werken?

Over het algemeen hebben zorginstellingen besloten dat zorgverleners uit gebieden met code oranje mogen werken. Wel gelden er per zorginstelling aangepaste maatregelen. Neem dus altijd contact op met de zorginstelling voordat je gaat werken, zodat je voldoet aan de geldende richtlijnen. Op https://www.nederlandwereldwijd.nl/ vind je de actuele status van de kleurcodes.

Ik ben op reis geweest naar een gebied met code oranje. Mag ik gaan werken?

Het RIVM adviseert om twee weken in thuisquarantaine te gaan na een bezoek aan een gebied met code oranje (dit betreft vakantie, maar ook familiebezoek of dagbezoek). Ook zorginstellingen hanteren deze maatregel en verzoeken je niet te werken als je een bezoek gebracht hebt aan een gebied met code oranje. Op https://www.nederlandwereldwijd.nl/ vind je de actuele status van de kleurcodes.

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.