De consequenties van de Miljoenennota voor zzp’ers in de zorg

Tijdens Prinsjesdag is de Miljoenennota voor 2020 gepresenteerd. In deze plannen van het kabinet voor komend jaar staan ook enkele maatregelen die van invloed zijn op zzp’ers.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra schrijft dat het kabinet met deze begroting streeft naar het verlagen van de lasten van huishoudens, en met name werkenden. Daarnaast beoogt het een betere balans tussen werknemers en zelfstandigen. Concreet houdt dit in dat de koopkracht voor de meeste huishoudens in 2020 stijgt. Waar de verwachting is dat de koopkracht voor werkenden met 2,4% stijgt, zal dit voor zelfstandigen liggen op een stijging van 2,0%.

Zelfstandigenaftrek en arbeidskorting
Een belangrijke maatregel die het kabinet treft, is het geleidelijk verlagen van de zelfstandigenaftrek. per 2020 verlaagt deze met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 naar € 5.000 in 2028. Uiteindelijk komt de zelfstandigenaftrek uit op ongeveer twee derde van het huidige niveau, wat betekent dat een zzp’er er over tien jaar netto ongeveer € 750 op achteruit zou gaan. Daar tegenover staat echter dat de arbeidskorting de komende drie jaar stapsgewijs verhoogd wordt, waardoor je er als zelfstandige juist op vooruit gaat de komende jaren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ook belicht het kabinet nogmaals, net als in het pensioenakkoord, het op termijn verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In de zomer van 2020 komt het kabinet met een voorstel wanneer dit gaat gebeuren en wat de kosten worden.

Meer weten?
Wil je meer weten over de gevolgen van de Miljoennota op jouw situatie als zelfstandig zorgprofessional? Kom dan naar onze PIDZ Plus op 30 oktober of 6 november. Onze experts vertellen je er graag alles over:  https://pidz.nl/pidzplus/

18 september 2019

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.