Column | Zorg gaat altijd door

PIDZ - directeur - zorg - zzp - column

Het jaar 2020 is natuurlijk een bijzonder jaar geweest. Als ik het in één woord zou samenvatten: corona. Dit virus heeft de hele wereld platgelegd en een enorme impact gehad; invloed op de zorginstellingen en zorgprofessionals, maar ook zeker op PIDZ.

Tijdens de eerste golf vreesden zorginstellingen de inzet van zzp’ers. Niet omdat ze hun werk niet goed deden, maar vanwege het besmettingsgevaar. Veel zorgprofessionals zaten ineens thuis of kregen veel minder opdrachten, omdat zorginstellingen het niet aandurfden met hen in zee te gaan. Dat is een begrijpelijke gedachte. Gelukkig zijn we in gesprek gegaan – en ook gebleven – over hoe ook in coronatijd kwalitatieve zorg geleverd kon worden.

De zorg gaat altijd door. Hier houdt het coronavirus geen rekening mee. We merkten dat periode-opdrachten een gewenste uitkomst boden. Hiermee slonk de kans op besmettingen en groeide de continuïteit. Voor de zorginstellingen én cliënten en patiënten heel prettig. Zo zagen zij vaker dezelfde zorgprofessionals en niet telkens een ander gezicht. Tijdens de tweede coronagolf is hier op geanticipeerd. Nog nooit zijn er zoveel zzp’ers ingezet als de afgelopen periode. Hiermee is de waarde van zzp’ers in de zorg nogmaals bewezen.

Nog nooit zijn er zoveel zzp’ers ingezet als de afgelopen periode. Hiermee is de waarde van zzp’ers in de zorg nogmaals bewezen

Hetty

Een treurige aanleiding ligt hieraan natuurlijk ten grondslag. De zorgverleners in loondienst moeten allemaal nog op adem komen van de heftige lente en hebben ook recht om hun vakantiedagen op te maken. Het ziekteverzuim is gestegen, de pandemie nog lang niet voorbij. De experts verwachten dat we rond de zomerperiode voorzichtig kunnen terugkeren naar het oude normaal. Hou vol.

Dat vinden wij bij PIDZ ontzettend jammer, want we willen de mensen die via ons werken en de medewerkers van de zorginstellingen graag ontmoeten. We zijn benieuwd naar hoe het met jou gaat, wat jou bezighoudt en drijft. Door dat nare coronavirus hebben wij veel van onze evenementen moeten afzeggen. Om toch bij elkaar te komen hebben we enkele webinars georganiseerd. Een virtuele samenkomst, voelt toch niet hetzelfde als elkaar fysiek ontmoeten.

Maar 2020 was niet alleen kommer en kwel. De klankbordgroepen zijn doorgegaan; hier hebben we veel input van zzp’ers gekregen over hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. mijnPIDZ (ons online softwaresysteem) is in een nieuw jasje gestoken en toekomstbestendig gemaakt en we zijn meer met data gaan werken. Meten is weten. Hierdoor kunnen we beter inspringen op de wensen en behoeften van zzp’ers en zorginstellingen.

Ik kijk ernaar uit om van 2021 iets moois te maken. Jullie ook?

Hetty

Komend jaar zal ongetwijfeld mooie dingen gaan brengen. Het tienjarig bestaan van PIDZ in februari, bijvoorbeeld. Een feest blijft uit, maar dit houden jullie nog te goed. Verder gaan we op zoek naar nieuwe functieprofielen om nog beter op de wens van de klant in te spelen en we willen graag nieuwe zorginstellingen aan ons binden. De weegschaal moet natuurlijk wel in balans blijven.

Ik kijk ernaar uit om van 2021 iets moois te maken. Jullie ook? Alvast heel fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. Blijf gezond!

Hetty

21 december 2020

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.