Demissionair kabinet en (nieuwe) zzp-wetgeving

Met de val van het kabinet is een nieuwe politieke situatie ontstaan en vragen zzp’ers en zorginstellingen zich af wat de toekomst gaat brengen op het gebied van wet -en regelgeving met betrekking tot schijnzelfstandigheid. In dit artikel vertellen we je wat de laatste stand van zaken is en wat er op korte termijn staat te gebeuren.

Zoals je in het nieuws hebt gezien, is op 7 juli jl. het kabinet gevallen. Dit roept vragen op, omdat er diverse onderwerpen op tafel liggen waar een besluit over genomen moet worden. Het tegengaan van schijnzelfstandigheid bij zzp’ers is er hier een van. Op 12 september is tijdens een debat een lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld. Dit is een lijst met onderwerpen die tijdelijk stil liggen, totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Wat hierbij duidelijk is geworden, is dat demissionair minister van Gennip doorwerkt aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de herinrichting van de arbeidsmarkt.

Er is inmiddels een conceptwetsvoorstel geschreven die wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) moet gaan vervangen. Deze is door de ministerraad goedgekeurd om aan te bieden voor internetconsultatie. Dit houdt in dat iedereen op het voorstel kan reageren en suggesties kan doen.

Concept opvolger wet DBA

Het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden’ moet gaan verduidelijken wanneer een opdrachtgever een zzp’er mag inzetten. Daarin worden drie criteria benoemd voor een arbeidsovereenkomst:

  1. Werkinhoudelijke aansturing door de werkgever.
  2. Inbedding; hiervan is sprake als de arbeid of de werknemer organisatorisch is ingebed in de organisatie van de werkgever.
  3. Werken voor eigen rekening en risico.

Wanneer 1 & 2 ontbreken, dan mag een werkgever een zzp’er inhuren. Als er sprake is van 1 óf 2, dan wordt naar punt 3 gekeken. Kan er niet voldoende vastgesteld worden dat er gewerkt wordt voor eigen rekening en risico, dan past het type werk bij een arbeidsovereenkomst. De conclusie is dan dat er geen zzp’er mag worden ingezet.

Het tweede deel van het wetsvoorstel is een rechtsvermoeden van werknemerschap. Concreet houdt dit in dat wanneer iemand werkt voor een uurtarief van € 32,24 of lager, er een rechtsvermoeden is dat die persoon als werknemer moet worden gezien. In de praktijk zullen zzp’ers die onder dit tarief werken veel meer rechten krijgen die ze bij de rechter kunnen afdwingen.

Blik op de toekomst

Hoe het bovenstaande gaat lopen is onzeker. Het conceptwetsvoorstel kan rekenen op veel felle kritiek van zelfstandigenverenigingen. Ook loopt er nog een traject naast, het ‘fiscaal kader zzp zorg’, waarin een aparte set regels wordt opgenomen waarmee zzp’ers in de zorg als zelfstandig ondernemers kunnen worden ingehuurd. Hoe dan ook is en blijft het tonen van ondernemerschap een zeer belangrijk aandachtspunt waar wij zzp’ers en zorginstellingen op (blijven) wijzen. Hierover lees je binnenkort meer op onze kennisbank.

Vergeet niet om deze post te delen.

Picture of Tom Lemmens | PIDZ
Tom Lemmens | PIDZ
PIDZ is niet zomaar een organisatie. Achter PIDZ schuilt een duidelijk verhaal. Als senior communicatie adviseur heeft Tom als doel om met een heldere communicatiestrategie het verhaal van PIDZ nog duidelijker naar buiten te brengen. Wel op een manier die goed bij hem past: warm en gestructureerd.

Pauzemomentje?
Ontdek onze nieuwsbrief

Misschien is dit ook wel iets voor jou.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.