Beoogd kabinet staat voor uitdaging: de flexibele schil

Het beoogd kabinet, bestaande uit VVD, D66, GroenLinks, CDA en mogelijk ChristenUnie, staat voor een grote uitdaging. De flexibele schil is een gevoelig onderwerp tijdens de onderhandelingen. Met name de inzet van zzp’ers kan voor veel discussie zorgen, staat op financiële nieuwssite Eufin.

D66, CU en VVD pleiten ervoor dat de rechtspositie van de zelfstandige wordt verduidelijkt. Daarmee doelen zij op het feit dat de rechten en plichten die een zzp’er heeft worden verduidelijkt. Daarnaast willen GroenLinks en de partij van demissionair premier Rutte de schijnzelfstandigheid aanpakken.

Aanpak schijnzelfstandigheid

De partij van Jesse Klaver wil dat doen door meer te controleren. Ook de VVD pleit daarvoor. Zelfstandige Mark Passie schreef september vorig jaar op ZiPconomy de verwachting hoe het in zijn werk zou gaan.

“Het is te verwachten dat de controles zich zullen toespitsen op de opdrachtgevers, dus niet op de zzp’ers. De controles zullen normaliter worden uitgevoerd door de loonbelastinginspecteurs, die kijken of er volgens de regels loonbelasting en werkgeverspremies zijn/worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat gaat dus straks gecombineerd voor het personeel in loondienst én voor het personeel dat is ingehuurd.”

Werk aan de winkel dus voor het beoogd kabinet.

11 mei 2017

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.