Hoe mannentekort in de zorg oplossen?

De zorg kampt al jaren met een probleem: er is een tekort aan mannen. Hoe valt dit op te lossen?

Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid Esther-Mirjam Sent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen stelt tegenover Nu.nl dat een noodmaatregel een oplossing biedt. ,,Een quotum is een paardenmiddel, maar wel nodig om het tekort aan mankracht in de zorg op te lossen.”

Cijfers van het CBS laten zien dat meer mannen in deze sector nodig zijn. Slechts een vijfde van alle mbo- en hbo-studenten die kiezen voor de richting Zorg en Welzijn is man. Tel daarbij het aantal onvervulde baan op – het UWV verwacht meer dan 140.000 openstaande vacatures in 2019 – en het probleem is een stuk inzichtelijker.

Hoogleraar Sent kan het imagoprobleem van de zorg verklaren. ,,Als meer vrouwen in een bepaald beroep werkzaam zijn, dan daalt het aanzien. Hierdoor worden mannen als softies gezien.”

Politiek aan zet

Sent meent dat de politiek aan zet is door een mannenquotum in te voeren. Maar, zegt ze, alleen zo’n quotum is niet genoeg. ,,Wordt een beroepsgroep overbevolkt door mannen, dan is de neiging ook groter om mannen aan te nemen. Om meer mannen te trekken, moet het aanzien van het werk echt veranderen. Allereerst moeten de salarissen omhoog.”

Het kan ook anders, laat verpleegkundige Tommie Niessen zien. Hij gunt de mensen een kijkje achter de schermen door te vloggen over zijn werk en bereikt hiermee duizenden volgers.

24 april 2019

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.