Het aandeel van zzp’ers in de kosten van zorginstellingen

Aandeel zzp'ers in kosten zorginstellingen
Aandeel zzp'ers in kosten zorginstellingen
Wanneer er gesproken wordt over de kosten in de zorg, wordt er vaak al snel gekeken naar het personeel dat niet in loondienst is (PNIL) en zzp’ers specifiek. Daarom is het interessant om hier dieper op in te gaan. Welke kosten maken zorginstellingen in een jaar, wat is het aandeel hierin van personeel in loondienst en welk aandeel heeft het PNIL? Dat leggen we uit in dit kennisbankartikel.

Inhoudsopgave:

Kosten zorginstellingen

De zorg is mensenwerk. Dat is ook goed te zien wanneer je kijkt naar de kosten die zorginstellingen jaarlijks maken. Uit analyse van jaarverslagen van zorginstellingen blijkt dat in 2022 het grootste deel, namelijk bijna 48%, van deze kosten wordt besteed aan personeel in loondienst. Deze kostenpost bevat uiteraard salarissen, maar bijvoorbeeld ook de betaling van pensioenlasten en sociale lasten van de medewerkers in loondienst.

Wanneer we kijken naar PNIL, ofwel personeel niet in loondienst, dan blijkt dat 8,9% van de totale kosten van  zorginstellingen in 2022 besteed werd aan PNIL. Daarnaast maken zorginstellingen  natuurlijk ook nog overige kosten, bijvoorbeeld voor gas en elektra, onderhoud, de inkoop van materialen, medicijnen en voedingsmiddelen. En bijzondere kosten, bijvoorbeeld voor verbouwing of aanschaf van nieuwe medische apparatuur.

De rol van zzp’ers in de kosten van zorginstellingen

PNIL bestaat uit verschillende vormen; zzp, detachering en uitzend. Vaak worden deze in de media samengepakt onder de noemer zzp. Is dat terecht? Uit een analyse van de cijfers blijkt een genuanceerder beeld per zorgbranche waarin zzp’ers via PIDZ werkzaam zijn.

De rol van zzp'ers in de kosten van zorginstellingen

In de hele zorgsector was 7,18% van de zorgprofessionals zzp’er. Wanneer je dit vergelijkt met andere bedrijfstakken in Nederland waar gemiddeld 14% op zelfstandige basis werkt, is dit onder gemiddeld.

Niet alle kosten voor PNIL kunnen dus toegerekend worden aan de inhuur van zzp’ers in de zorg. Wanneer we daarbij verder inzoomen op wie die zzp’ers in de zorg zijn, ontstaat er nog een
genuanceerder beeld. Kennisplatform ZiPconomy onderzocht op basis van cijfers van het CBS in welke functies de zzp’ers in de zorg het meest actief zijn. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste groepen zzp’ers in de zorg bestaan uit artsen, psychologen en sociologen. De groepen zzp’ers die via PIDZ met handen aan het bed staan, de begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen, zijn
kleiner. Daarnaast zijn dit doorgaans ook zzp’ers met een lager uurtarief. Zij nemen dus een relatief kleine plek in, in het totale kostenplaatje van een zorginstelling. Terwijl dit juist de groep zzp’ers in de zorg is die vaak onder vuur ligt in de media, politiek en bij beroepsverenigingen.

groepen zzp'ers in de zorg.

Stijging zorgkosten, verzuim en vacatures

Zorginstellingen maken de laatste jaren meer kosten. In 2022 is het personeel in loondienst 5% duurder geworden dan in 2021. Financiële experts in de zorg verwachten daarnaast dat de directe
loonkosten in 2023 door nieuwe Cao-afspraken met gemiddeld 6,8% stijgen en in 2024 nog eens met 7,5%. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de stijgende reiskostenvergoeding en ORT.
Ook de kosten voor PNIL zijn gestegen, in 2022 met 12%. Komt dit door stijgende uurtarieven, of zijn hier ook andere redenen voor? Natuurlijk, zzp’ers verhogen hun uurtarieven jaarlijks. Maar er zijn twee belangrijkere redenen te vinden waarom de kosten voor PNIL stijgt. Allereerst zien we de verzuimcijfers in de zorg jaar op jaar stijgen. In 2022 kwam het verzuim in de zorg uit op een
recordhoogte van 8,36%. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben zorginstellingen echter weinig tot geen vervangers in hun eigen flexibele schil om dit ziekteverlof op te vangen. Daarom worden er ook meer externe zorgverleners ingehuurd om deze tijdelijke problemen op te vangen. Daarnaast zijn er ook structurele personeelsproblemen in de zorg. Op dit moment staan er 60.000 vacatures open in de zorg, een tekort aan zorgpersoneel dat in 2031 kan oplopen tot 135.000. Ook om deze tekorten op te vangen worden externe flexibele zorgprofessionals ingehuurd.

Kortom, de kosten voor het inhuren van externe zorgprofessionals stijgen. Maar context en nuance is van belang om hier een waardeoordeel over te vellen: de zzp’ers op de werkvloer met hun handen aan het bed vormen niet de volledige PNIL-kostenpost. Daarbij is de kostenstijging voor PNIL om logische redenen te verklaren. Vergeet hierbij ook niet om te kijken naar de zzp’ers die je inzet en in welke functiegroep zij vallen.

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.