Schijnzelfstandigheid voorkomen: let op het facturatieproces

Het bestuderen van het facturatieproces
Het bestuderen van een factuur
Regelmatig stellen zorginstellingen de vraag of PIDZ de facturatie namens zzp’ers kan verzorgen. Met een verzamelfactuur zouden zij per slot van rekening hun administratielast kunnen verminderen. Wij begrijpen dit standpunt, maar doen dit niet. Het overnemen van de facturatie hindert namelijk het ondernemerschap van de zzp’er en sluit daardoor niet aan op de eisen uit de wet DBA. In dit artikel vertellen we hier meer over.

Inhoudsopgave:

De verantwoordelijkheid om schijnzelfstandigheid te voorkomen, ligt bij de zzp’er én de zorginstelling. Als kennispartner doen wij ons uiterste best om daar zoveel mogelijk in te faciliteren en te adviseren. De inrichting van het facturatieproces is een van de zaken waar wij heel bewust keuzes in hebben gemaakt vanwege de eisen uit de wet DBA.

Hoe werkt het facturatieproces bij PIDZ?

Wanneer je via PIDZ de samenwerking aangaat met een zzp’er, sluit je rechtstreeks een Overeenkomst van Opdracht (OvO) af met deze zzp’er. PIDZ is geen partij in deze OvO en faciliteert slechts de totstandkoming ervan via ons mijnPIDZ-platform. Ook de urenregistratie, facturatie en betaling vindt rechtstreeks plaats tussen de zzp’er en de zorginstelling. De zzp’er maakt zelf de factuur op – voorzien van eigen bedrijfsnaam en logo – en stuurt deze via mijnPIDZ rechtstreeks aan de zorginstelling. De zorginstelling betaalt de factuur vervolgens ook weer direct uit aan de zzp’er.

Andere bemiddelingsbureaus, andere werkwijze omtrent facturatieproces

In de praktijk zien we dat het directe facturatieproces bij PIDZ afwijkt van sommige andere bemiddelingsbureaus in de zorg. Wat soms gebeurt, is dat het bemiddelingsbureau namens de zzp’er factureert aan de zorginstelling en vervolgens (op een vast moment) uitbetaalt aan de zzp’er. In het kader van de wet DBA staat de Belastingdienst niet achter deze werkwijze.

De Belastingdienst is van mening dat de taak om te factureren na het uitvoeren van een opdracht bij de zzp’er hoort. Rechtstreeks aan de zorginstelling, zonder tussenkomst van derden. Het is als zzp’er wel mogelijk om de kassiersfunctie uit te besteden aan een bemiddelaar, maar dan moet dit optioneel zijn. Met andere woorden: de zzp’er moet er zelf bewust en actief voor kiezen om de facturatie te laten verzorgen door het bemiddelingsbureau. Dit mag niet zijn opgelegd door de bemiddelaar. In dat geval doet het namelijk afbreuk aan het ondernemerschap van de zzp’er, omdat hij feitelijk als een werknemer wordt behandeld. Dit is een indicatie voor de belastingdienst dat er sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid.

Kennispartner van zorginstellingen

Met onze jarenlange ervaring en expertise op juridisch gebied, zijn wij een betrouwbare partner voor zorginstellingen als het gaat om de samenwerking met zzp’ers. Wij laten niets aan het toeval over en kiezen er daarom in dit geval bewust voor om geen actieve rol te spelen in het facturatieproces. Hoewel dit op kortere termijn misschien niet de gewenste oplossing is, zorgt dit er op langere termijn wel voor dat zorginstellingen en zzp’ers niet voor een vervelende verrassing komen te staan.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Dan staan wij voor je klaar via vragenoverdba@pidz.nl.

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.