Landelijk register zorgaanbieders: dit houdt het in voor zzp’ers in de zorg

Sinds 1 januari 2022 bestaat het Landelijk register zorgaanbieders. Wat houdt dit in en waar moet jij als zzp’er in de zorg op letten? Dat lees je hier.

Inhoudsopgave:

Wat is het Landelijk Register Zorgaanbieders precies?   

Het Landelijk Register Zorgaanbieders is vanaf 1 januari 2022 opgericht. Dit moet duidelijk maken wie, waar, welke zorg verleent en welke bevoegdheid deze zorgprofessional heeft. De achterliggende gedachte hiervan is dat de burger inzicht krijgt waar hij welke zorg kan krijgen en bij wie. Zie het als een kwaliteitsverbetering.  

Niet alleen mensen, ook bepaalde instanties en overheidsorganisaties gebruiken het Landelijk Register Zorgaanbieders om toezicht te houden of beleid te bepalen. Deze landelijke en openbare registratie van zorgprofessionals in Nederland zorgt niet alleen voor goed toezicht, maar ook voor een efficiënte uitvoering binnen de zorg.  

Hoe werkt het Landelijk Register Zorgaanbieders?  

Het Landelijk register zorgaanbieders, het LRZa baseert zijn informatie op basis van een aantal bronnen en (wettelijke) basisregistraties. Dit klinkt misschien gek maar deze database registreert zelf niet. De informatie waaruit dit register put, komt van ondernemers en ondernemingen die al bij andere instanties zijn gemeld. Dit moet onnodige dubbele registraties en extra werkdruk voorkomen.  

Het LRZa haalt zijn informatie uit een aantal basisregistraties: het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners van Vektis en het BIG-register, het openbaar databestand kwaliteitsgegevens van Zorginstituut Nederland en de Jaarverantwoording Zorg. Hieronder leggen we ze stuk voor stuk uit: 

 • In het Handelsregister KvK staan alle ondernemingen van Nederland opgeslagen en dit is openbaar. Hier vind je alle informatie over de bedrijven die hierin staan vermeld; 
 • Alle zorgprofessionals krijgen een landelijke code waaraan ze kunnen worden herkend en welke bevoegdheid ze hebben. Met deze unieke code staan zij in een database van Vektis, het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, oftewel AGB-register. 
 • Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgprofessional. De zorgverlener met een BIG-registratie mag de voorbehouden handeling die bij de beroepstitel hoort zelfstandig uitvoeren. Onder andere artsen en verpleegkundigen hebben een BIG-registratie nodig; 
 • Zorgprofessionals, onderzoekers en zorgverzekeraars kunnen in de Openbare Database van Zorginstuut Nederland een grote hoeveelheid informatie vinden over de kwaliteit van zorg. Dit is voor iedereen toegankelijk en de bestanden zijn bedoeld voor de professional die kwaliteitsgegevens gebruikt. De consument kan deze informatie inzien via Zorgkaart Nederland 
 • Met de Jaarverantwoording Zorg laten zorgaanbieders zien hoe zij hun geld besteden en hoe zij de zorg, ondersteuning en hulp- of dienstverlening hebben georganiseerd. De jaarverantwoording geldt niet voor zzp’ers in de zorg. 

Bovendien zijn er ook organisaties die geen gegevens aanleveren, maar wel het LRZa gebruiken zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  

Hoe kan jij je registreren in het LRZa als zzp’er in de zorg? 

Een zorgprofessional komt automatisch in het LRZa terecht wanneer hij zich registreert in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de SBI-code past onder het domein Zorg en Welzijn. Echter, onderstaande SBI-codes staan op dit moment nog niet in de database: 

 • 86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie; 
 • 86.92.3 Preventieve gezondheidszorg; 
 • 86.92.9 Samenwerkingsorganen gezondheidszorg en ondersteunende diensten; 
 • 88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen; 
 • 88.10.3 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten; 
 • 88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; 
 • 88.99.2 Maatschappelijk werk; 
 • 88.99.3 Lokaal welzijnswerk; 
 • 88.99.9 Overig maatschappelijk advies, huizen en samenwerkingsorganen welzijn 

 Als de zorgonderneming geen SBI-code zorg heeft gekregen, maar wel een AGB-code, dan volgt ook een registratie in het Landelijk register zorgaanbieders. Een AGB-code volgt pas na de meldplicht volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), die geldt sinds 1 januari 2022. Op deze website vind je onder de ‘Q’ alle zorg SBI-codes. 

Wtza en Wkkgz   

De komst van de Wtza zorgt ervoor dat zorgaanbieders in het LRZa staan wanneer zij voldoen aan de meldplicht en/of een toelatingsvergunning krijgen. De meeste zullen al in de database staan vanwege een zorg SBI-code.  

De LRZa vormt net een onderdeel van de ‘Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg’. Hiermee wil de overheid de kwaliteit van de zorg bevorderen.  

Wat als je al in het LRZa staat? 

Stond je voor 1 januari 2022 al in het Landelijk register zorgaanbieders als zorgprofessional, dan zal dat niet veranderd zijn. In dit geval hoef je niets meer te doen. Ben je ná deze datum in de database beland, dan heb je wel een meldplicht. Dat kan via deze website.   

Het zorgaanbiedersportaal  

In het zorgaanbiedersportaal staan de gegevens van de geregistreerde zorgprofessionals zoals de naam en adresgegevens, maar ook de soort(en) zorg die worden verleend, of er een AGB-code is en of de zorgverlener daar ook aan voldoet. Wanneer de professional een vergunning heeft volgens de maatstaven van de Wtza, staat dit ook in het portaal.  

Ook kun jij je eigen gegevens die in het zorgaanbiedersportaal staan, controleren en indien nodig wijzigen. Dat kan via deze website. Om in te loggen heb je eHerkenning nodig. Dit is een soort DigiD voor bedrijven en organisaties. Nog geen account via eHerkenning? Dit kun je hier zelf regelen.  

Samengevat is het Landelijk register zorgaanbieders niet meer dan een grote database die inzicht geeft in wie de zorgaanbieder nu precies is en wat voor zorg hij verleent. Heb je hier vragen over neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier 

Heb je specifiek een vraag over het zorgaanbiedersportaal? Stuur dan een mailtje naar zorgaanbiedersportaal@minvws.nlen vermeld hierin je KvK-nummer, de naam van je bedrijf en de SBI-codes waaronder je staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.