Met welke keurmerken in de zorg toon je kwaliteit aan volgens PIDZ?

Keurmerken in de zorg
Keurmerken in de zorg - mobiel
Wanneer je als cliënt of patiënt zorg nodig hebt, wil je dat die van goede kwaliteit is en op een professionele manier geleverd wordt. Maar wat is goede zorg? Volgens de Rijksoverheid houdt goede zorg het volgende in: 

• De zorg is veilig
• De zorg is effectief (goed resultaat) en doelmatig (niet te duur)
• De zorg is cliëntgericht: je krijgt de zorg die je nodig hebt op het juiste moment
• De zorg is beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft

De zorginstelling heeft hier een belangrijke rol in. Maar ook jij als zorgverlener moet aan bepaalde zaken voldoen als het gaat om het leveren van kwalitatieve zorg. In dit artikel zoomen we in op twee keurmerken die we bij PIDZ op gebied van kwaliteit belangrijk vinden: ‘HKZ’ en het ‘Kiwa MijnKeurmerk’.  

Met beide keurmerken kun je als zzp’er in de zorg aantonen dat je voldoet aan de eisen uit de Wkkgz, ofwel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Inhoudsopgave:

Het HKZ-keurmerk, wat is het? 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-keurmerk is een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk waarmee organisaties en praktijken aantonen dat ze serieus werk maken van het leveren van kwalitatieve zorg. Daarnaast laat je met dit keurmerk ook zien dat je al je zaken betreffende ondernemerschap op orde hebben.  

HKZ is een persoonscertificering die alleen door een geaccrediteerde instelling via een assessment en documenten beoordeling afgegeven mag worden. De auditor, ofwel de persoon die dit assessment afneemt, is volgens de norm voor auditoren hiervoor bevoegd. 

Hoe behaal ik het HKZ-keurmerk? 

Je behaalt het HKZ-keurmerk door 4 stappen te doorlopen. Deze lichten we hieronder kort toe: 

Stap 1: bepaal je ‘norm’ 

De eerste stap om een HKZ-certificaat te behalen, is te bepalen welk soort HKZ-certificaat bij je onderneming past. De HKZ-norm voor zzp’ers in de zorg die een eenmanszaak hebben is logischerwijs de: zzp’ers in zorg en welzijn norm. Met deze persoonscertificering toon je aan dat je voldoet aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving. 

Stap 2: bereid je voor op de aanvraag 

Een HKZ-keurmerk moet je aanvragen bij een certificerende instelling, afgekort een CI. Dit is een organisatie die beoordeelt of jij als zzp’er in de zorg aan de eisen uit de norm voldoet. Tijdens een 45 minuten durende assessment en aan de hand van een aantal documenten die je moet uploaden in het portal wordt er gekeken of je aan de norm voldoet.  

Het is dus belangrijk om je goed voor te bereiden op dit gesprek. Hoe doe je dit? Door van tevoren een aantal vragen te beantwoorden en documenten te uploaden in het systeem van je CI. Een overzicht van alle CI-organisaties vind je hier.  

Maar het vraagt meer van je. Je zult namelijk van tevoren de norm eerst goed moeten begrijpen, zodat je  precies weet wat er van je verwacht wordt. Zo moet je bijvoorbeeld ook een ondernemersplan hebben, een risico analyse maken en doelen opstellen.  

Als je in eerste instantie niet voldoet aan de eisen van de norm heb je 10 dagen de tijd om alleen kleine dingen aan te passen. Het is belangrijk dat je hier genoeg tijd aan besteed, want het aanvragen van een HKZ-keurmerk als zzp’er in de zorg kost € 510,00 (excl. BTW). Deze kosten zijn overigens fiscaal aftrekbaar. 

Stap 3: de certificatie zelf 

Wanneer je klaar bent voor de beoordeling kun je een afspraak maken voor het beoordelingsgesprek. Dit gesprek, ofwel audit, bestaat uit 2 fases: tijdens de eerste fase worden je geüploade documenten beoordeeld en daarna volgt het gesprek. Dit gesprek vindt overigens alleen plaats als je jouw documenten volledig hebt aangeleverd. Ontbreken er dingen, dan heb je zoals hierboven genoemd 10 dagen de tijd om dit aan te vullen. Het gesprek en de beoordeling van je documenten samen vormen de audit. 

Wanneer jij voldoet aan de HKZ-normeisen ontvang je het certificaat.
Je certificaat wordt opgenomen in het openbaar certificaatregister van HKZ. Dit betekent dat elke zorginstelling kan zien dat je voldoet aan de eisen uit de HKZ-norm. 

Stap 4: tussentijdse toetsing en (her) certificatie 

Je HKZ-certificaat is 3 jaar geldig. Tijdens deze periode blijft de certificerende instelling periodiek controleren of je nog steeds voldoet aan de eisen. Na 3 jaar verloopt je certificaat en moet je op voor her certificering. Je hoeft niet meer alle stappen opnieuw te doorlopen wanneer de basis staat, maar het gaat erom dat je een verbetercyclus laat zien. 

Wat is het Kiwa MijnKeurmerk? 

Een ander keurmerk waarmee je als zzp’er in de zorg kwaliteit aantoont, is het Kiwa MijnKeurmerk. Ook deze raden wij aan, mocht je niet kiezen voor het HKZ-certificaat. Kiwa is een onafhankelijke derde partij die dossiers van zzp’ers keurt op het gebied van kwaliteit. Voor het Kiwa-keurmerk hoef je enkel documenten aan te leveren waarop jij als zzp’er in de zorg wordt beoordeeld. Aan de hand van een checklist krijg jij dan wel of niet het certificaat. Het Kiwa MijnKeurmerk kost 96 euro per jaar (excl. BTW. 

De voordelen van het Kiwa MijnKeurmerk: 

  • Alle zorgrelevante documenten zijn opgeslagen op één plek
  • Je kunt zorginstellingen inzicht geven in de documenten in je dossier
  • Je documenten zijn up-to-date volgens wet- en regelgeving en geldigheid
  • Je krijgt een vermelding in het Keurmerkregister van Kiwa zelf
  • Opdrachtgevers kunnen je certificering in het keurmerkregister van Kiwa controleren
  • Jaarlijkse controle van je dossier door Kiwa

Hoe kom ik in aanmerking voor het Kiwa MijnKeurmerk? 

Het stappenplan wat je moet doorlopen om in aanmerking te komen voor het Kiwa MijnKeurmerk is een stuk eenvoudiger dan dat van het HKZ-keurmerk. Dit ziet er als volgt uit: 

Stap 1: Inzicht krijgen in de eisen en wet- en regelgeving waar je aan moet voldoende als zzp’er in de zorg. 

Stap 2: Aanmelden bij MijnKeurmerk. Je vult het aanmeldformulier in. 

Stap 3: Bewijsstukken uploaden. Je vult je dossier aan met de verplichte bewijsstukken. 

Stap 4: Beoordeling door Kiwa MijnKeurmerk. 

Stap 5: Certificaat en keurmerkregister. Wanneer je dossier compleet en goedgekeurd is, krijg je het Kiwa MijnKeurmerk en word je geregistreerd in het Keurmerkregister. 

Wat is het verschil tussen het HKZ-certificaat en het Kiwa MijnKeurmerk? 

Nu vraag je je misschien af: wat is nou eigenlijk het verschil tussen deze twee certificaten of keurmerken? Een goede vraag, want ook al lijkt het op het eerste gezicht dat ze veel op elkaar lijken, er zijn weldegelijk grote verschillen. Beide certificaten zijn er in principe op gebaseerd dat zzp’ers in de zorg ermee aantonen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent de Wkkgz. Het verschil zit grotendeels in de kosten en de manier waarop het keurmerk gegeven wordt. 

Als je kiest voor het HKZ-certificaat moet je rekening houden met hogere kosten. Daarnaast vindt de audit, ofwel de check van je documenten etc., op locatie plaats en deze is ook een stuk uitgebreider vergeleken met Kiwa.  

Het Kiwa MijnKeurmerk is met name gericht op het eenvoudig op orde stellen van de eisen omtrent de Wkkgz aan de hand van een checklist. Wanneer je alle documenten hebt aangeleverd kun je deze binnen het Kiwa MijnKeurmerk portaal zelfstandig beheren. De audit vindt online plaats en een gesprek is niet noodzakelijk.  

Bij PIDZ raden we zzp’ers in de zorg aan om in het bezit te zijn van een van deze keurmerken. Op die manier laat je aan zowel opdrachtgevers als cliënten/patiënten zien dat je werk maakt van het leveren van goede zorg. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel ze gerust in de comments hieronder. 

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.