Professionaliteit op werkvloer: hoe draag jij als zzp’er in de zorg ondernemerschap uit?

Straal als zzp'er in de zorg professionaliteit uit op de werkvloer
Straal als zzp'er in de zorg professionaliteit uit op de werkvloer
Als zzp’er in de zorg word je graag serieus genomen. Bovendien willen zorginstellingen jou waarschijnlijk vaker terugzien voor een nieuwe opdracht als zij jou waarderen. Het uitdragen van ondernemerschap en professionaliteit op de werkvloer is hier een belangrijk onderdeel van. Maar hoe gedraag jij je professioneel en als een zelfstandig ondernemer? Dat leggen we in dit artikel uit.

Inhoudsopgave:

Eigenlijk begint het al aan de achterkant. Dus vóórdat jij daadwerkelijk aan de slag gaat met patiënten, cliënten en bewoners. Het ondernemerschap vraagt meer dan alleen de zorg verlenen. In het artikel Hoe word je zzp’er in de zorg bij PIDZ: 10 stappen leggen we uit welke stappen je moet nemen om te kunnen ondernemen, zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel of het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Maar denk ook aan andere heel simpele dingen, zoals het openen van een zakelijke rekening, waarop jij de privéuitgaven kunt scheiden van je zakelijke aftrekposten én omzet. Vergeet ook een eigen website niet. Hier leg jij uit wie je bent, wat je missie is, wat je onderscheidt van een ander, wat mensen van je kunnen verwachten en hoe ze contact met je kunnen opnemen.  

Zorg ook voor zichtbaarheid op sociale media, laat visitekaartjes drukken en gebruik een zakelijk mailadres. Zeker dat laatste is van groot belang wil je serieus worden genomen. Regelmatig zien wij mailadressen die niet helemaal passen bij het ondernemerschap. Als jij factureert aan een opdrachtgever, dan komt dat niet professioneel over. En vergeet je trouwens ook diverse verzekeringen niet? Welke noodzakelijk zijn als zzp’er in de zorg leggen we in dit artikel uit.  

Zo toon jij professionaliteit op de werkvloer aan 

Maar hoe gedraag jij je op de werkvloer? Jouw houding draagt ook bij aan je professionaliteit. Een aantal voorbeelden.  

Kom op tijd 

Dit klinkt als een abc’tje, maar is niet voor iedereen even eenvoudig. De opdrachtgever en vooral de cliënten, patiënten en bewoners verwachten dat jij komt. Zonder jou geen zorg. De opdrachtgever – en dus ook de cliënt – kan niet op jou rekenen als je te laat komt. De kans dat ze jou de volgende keer weer willen inhuren, verkleint als je te laat komt. Dreig je toch te laat te komen? Bel dan even. Dat is wel zo netjes.

Draag eigen kleding 

Je wil als zzp’er niet de indruk wekken dat je schijnzelfstandige bent. Draag daarom eigen kleding als de omgeving dat toelaat. Ga hierover met je opdrachtgever in gesprek. Mag jij je eigen kledingkeuze maken, dan kun je zelfs kleren met jouw logo dragen. Het gaat erom dat je je onderscheidt van de zorgprofessionals in loondienst. Kledingkeuze is daarin al een begin. Draag geen trainingsbroeken of -pakken. Dat komt dan weer niet professioneel over.

Geen sierraden en kunstnagels

De zorg voor cliënten staat voorop. Daarom is het belangrijk om je te houden aan de (hygiëne)regels van de zorginstelling waar je komt. Het dragen van sierraden of kunstnagels is niet gewenst of zelfs niet toegestaan. Dat is natuurlijk niet voor niets, het kan de gezondheid van cliënten in gevaar brengen.

Vermijd informele bijeenkomsten 

Om terug te komen op schijnzelfstandigheid: als zzp’er in de zorg is het goed om niet bij informele bijeenkomsten van de opdrachtgever te zijn. Hierdoor ontstaat een duidelijk onderscheid tussen jou als zzp’er en de medewerkers in loondienst. Dus kerstborrels, zomer bbq’s of teamuitjes? Heel gezellig, maar beter niet.

Regel eigen vervanging 

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een opdracht niet kunt uitvoeren, omdat je bijvoorbeeld ziek bent. In dat geval moet je zelf vervanging regelen. Dat hoort ook bij een professionele houding. Bovendien kijkt de Belastingdienst hiernaar. Zij noemt dit ‘vrije vervanging’. Daarom is het belangrijk om een netwerk van kwalitatieve zzp’ers om je heen te verzamelen, zodat jij een van hen kunt aandragen als vervanger. Mag je géén eigen vervanging regelen van de opdrachtgever? Dan doet dat afbreuk aan jouw ondernemerschap. Bij PIDZ staat dit standaard in de Overeenkomst van Opdracht.

Blijf bevoegd en bekwaam 

Als zorgprofessional is het belangrijk om bevoegd én bekwaam te zijn. Hoe je dat blijft en wat de verschillen zijn? Dat lees je in dit artikel? Dat kan door cursussen, bij- en/of nascholing te volgen. Medewerkers in loondienst krijgen dit vergoed door de werkgever. Maar als ondernemer betaal jij dit uit eigen zak. Zelfs als jouw opdrachtgever jou aanbiedt om intern een bepaalde cursus kosteloos te volgen: bedank daar vriendelijk voor en zeg dat jij hiervoor wilt betalen. Zo wek je ook niet de indruk dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. 

Wees flexibel 

Zzp’ers brengen meerwaarde met zich mee. Dat wordt in ieder geval van ze verwacht, want de opdrachtgever betaalt hier ook voor. Dat betekent ook dat je flexibel bent. Denk mee met de opdrachtgever, spring bij indien nodig en sta open voor feedback, want elke vorm van terugkoppeling helpt jou in je ontwikkeling.

Zorg voor een goed contact met zorgverleners in loondienst  

Als zzp’er in de zorg kom je het vaste zorgteam van zorginstellingen natuurlijk tijdelijk ondersteunen. Goed onderling contact is belangrijk en wees ook niet te beroerd om hulp te vragen. Zij kennen de organisatie en de cliënten immers het best.

Zorg voor een keurmerk 

Zoals ook de voedselbranche keurmerken kent, geldt dat ook voor de zorg. Als zzp’er in de zorg kun jij er drie halen: HKZ-keurmerk, KiWa MijnKeurmerk en ook BICKZ. Met deze keurmerken in de zorg kan jij aantonen dat je voldoet aan de eisen van de Wkkgz

Wet- en regelgeving: óók dat is professionaliteit op de werkvloer 

Maar nog een ander belangrijk thema waarmee jij je professionaliteit aantoont: kennis van wet- en regelgeving. Door op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de wet DBA, waarmee de overheid de verantwoordelijkheid voor de relatie die opdrachtgever en zzp’er met elkaar aangaan beter wil verdelen, laat jij zien dat je kennis en expertise hebt over jouw vakgebied.  

Maar ken je het nieuwe wetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden al? Of het Fiscaal kader zzp zorg, dat vanaf 1 juli 2024 in moet gaan? Ondernemerschap vraagt veel meer van je dan puur zorg verlenen alleen. Alles valt of staat met een professionele houding op de werkvloer, want wie zich niet op de juiste manier opstelt, kan leuke opdrachten in de zorg vergeten. 

 

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.