Werken in de zorg – 7 branches uitgelicht

Werken in de zorg, 7 branches uitgelicht
Werken in de zorg, 7 branches uitgelicht | Mobiel
Werken in de zorg kan op verschillende manieren, maar ook in verschillende branches. Werk jij het liefst in een verzorgingshuis, in de jeugdzorg of ligt je hart bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?
Er zijn genoeg branches waarin jij als zorgprofessional terecht kunt komen. In dit artikel zoomen we in op 7 branches.

Inhoudsopgave:

In Nederland zien we dat de bevolking geleidelijk aan het vergrijzen is. Dat houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat de Nederlandse bevolking de komende jaren in een verdubbeld tempo zal vergrijzen. Daarnaast loopt de levensverwachting op en daarmee dus ook de zorgbehoeften van deze groep. Dit soort zorg kan geleverd worden in de vorm van thuiszorg, verpleeghuiszorg of in een verzorgingshuis.

1. Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is een instelling waar ouderen tijdelijk of definitief wonen omdat ze verzorging of verpleging nodig hebben die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan worden geboden. Wanneer je kiest voor het werken in een verzorgingshuis, bied je mensen hulp bij de dagelijkse handelingen: eten, wassen, aankleden, naar bed gaan etc.

Daarnaast organiseert een verzorgingshuis vaak ook recreatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan muziek- en spelletjesmiddagen en internetfaciliteiten. Dit zorgt ervoor dat bewoners niet geïsoleerd raken.

2. Thuiszorg (VVT-sector)

Als zorgprofessional in de thuiszorg kom jij bij de mensen thuis, in hun veilige omgeving achter de voordeur. Je verricht daar de medische handelingen die nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantrekken van de steunkousen, het verstrekken van medicatie of het verzorgen van een stoma.

3. Verpleeghuis

Als je liever niet bij de mensen thuiskomt, dan kun jij als zorgprofessional in de ouderenzorg ook kiezen om intramuraal te werken, ofwel binnen een verzorgings- of verpleeghuis.

In een verpleeghuis hebben bewoners vaak intensievere zorg nodig. Hier wonen mensen die bijvoorbeeld lijden aan dementie of Alzheimer of die lichamelijk gezien niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dit is een plek waar de bewoners intensieve zorg of zware medische behandelingen krijgen.

4. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Een depressie, een vorm van autisme of schizofrenie. Deze ziektebeelden behoren tot een van de vormen van een psychische stoornissen waarmee cliënten kunnen rondlopen. Maar liefst 4 op de 10 Nederlanders krijgt volgens het Trimbos Intituut ooit in zijn leven te maken met een of meerdere psychische klachten.

Als het zo’n grote invloed heeft op het dagelijks leven kan dit uiteindelijk leiden tot een opname in een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg. Hier wonen niet alleen volwassenen, maar ook jongeren. Zij leren hier om te doen wat voor hen vaak zo moeilijk is: een zo goed mogelijk dagelijks leven leiden. Zonder de begeleider is dit voor hen heel erg lastig.

Als zorgprofessional binnen de geestelijke gezondheidszorg help jij mensen met psychische problemen weer grip te krijgen op hun leven en om te gaan met dingen zoals trauma’s en stress.

5. Gehandicaptenzorg

In Nederland leven meer dan 2 miljoen mensen met een beperking. Dit kan een fysieke of verstandelijke handicap zijn. Ook deze groep wil gewoon kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat recht hebben zij uiteraard.

Ook jij kan hen daarbij helpen. Als zorgprofessional in de gehandicaptenzorg help jij de mensen om bijvoorbeeld meer structuur te krijgen in hun dag. Samen op de bank naar het favoriete tv-programma van de cliënt kijken, een blokje om, een spelletje doen of het dagschema doornemen zodat de cliënt houvast heeft. Dit hoort er allemaal bij.

In de gehandicaptenzorg kun je werken als ambulant begeleider (bij mensen thuis) of op een woonvorm. De keuze ligt helemaal bij jou.

6. Ziekenhuis

Werken in een ziekenhuis. Het biedt veel diversiteit en uitdaging. De Spoedeisende Eerste Hulp, een dialyseafdeling of het brandwondencentrum in Beverwijk? Een academisch, streek- of topklinisch ziekenhuis? De plekken waar jij als zorgprofessional aan de slag kunt gaan, zijn eindeloos.

Je bent al snel van grote betekenis wanneer je aan de slag gaat in een ziekenhuis. Mensen komen niet graag in een ziekenhuis. Dus daar kun jij als zorgprofessional alvast mee beginnen: mensen geruststellen, zodat zij zich meer op hun gemak voelen. Dát is ook zorg.

Als zorgprofessional in een ziekenhuis bied jij de zorg die de patiënt op dat moment nodig heeft. Medicatie toedienen, wondverzorging of misschien wel iemand intuberen die besmet is met het coronavirus. Je werkt ook veel met anderen samen of je nu verzorgende IG, verpleegkundige, doktersassistent of als medisch secretaresse bent.

7. Jeugdzorg

Als zorgprofessional kun je ook komen te werken met kinderen: variërend in een leeftijd tot achttien jaar oud. Soms wonen zij nog thuis, vaak ook niet. In het laatste geval is de situatie dan onhoudbaar geworden. Misschien wel vanwege een fikse ruzie met de ouders of in sommige gevallen helaas door mishandeling.

Als jeugdzorgprofessional ben jij op dat moment de vertrouwenspersoon, degene die zorgt voor structuur en regelmaat. Of jij helpt bij het herstellen van de band met de ouders of neemt (tijdelijk) de regie over van de jeugdige of het gezin. Samen zoek je naar de oplossing.

Deze jongeren kunnen ook een bepaalde problematiek en/of stoornis met zich meedragen, waardoor het veiliger kan zijn om niet meer thuis te wonen. Binnen een jeugdzorginstelling worden zij geholpen om het leven dat ze graag willen zo goed als mogelijk te leiden. Als jeugdzorgprofessional help jij om de zelfredzaamheid te vergroten.

Naast bovenstaande 7 branches, zijn er natuurlijk nog meer branches in de zorg waar jij kunt gaan werken. Het ligt er maar net aan waar jouw interesse en passie ligt. Ongeacht in welke branche jij wilt gaan werken binnen de zorg geldt: zolang je maar een zorghart hebt, kom je er wel.

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Laat een reactie achter en we helpen je graag.

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.