Openheid en meer zicht op kwalitatieve zorg: dit betekent de Wtza voor jou als zzp’er

Wat betekend wtza voor jou als zzp'er
Wat betekend wtza voor jou als zzp'er
De kwaliteit van zorg moet goed zijn. Het gaat om mensenwerk. Om bewustwording te creëren, is sinds 1 januari 2022 een nieuwe wet in het leven geroepen: de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Wat betekent de Wtza voor jou nu als zzp’er en waar moet je op letten? Dat lees je in dit artikel.

Inhoudsopgave:

De Wet toetreding zorgaanbieders moet zorgen voor meer openheid. Ook is het doel achter de Wtza om zorgprofessionals bewuster te maken van de kwaliteit van zorg die zij leveren.  De patiënten en cliënten moeten natuurlijk op goede zorg kunnen rekenen. Dankzij deze nieuwe wet kunnen de mensen die hierop controleren, de toezichthouders, hun werk ook beter doen.

De Wtza vervangt voor een deel de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Wat houdt deze wet ook alweer in? De Wtzi stelt eisen aan de zorgprofessionals die werken op basis van de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet. Hier wordt gekeken naar de bereikbaarheid van spoedzorg, de transparantie, het bestuur en de dagelijkse leiding van de zorginstelling. Als de organisatie voldoet aan de Wtzi, dan wordt de aangeboden zorg vergoed.

Wat betekent de Wtza zzp nu precies?

Als jij als zzp’er in de zorg al bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, hoef jij eigenlijk niet veel meer te doen. Het is vooral heel belangrijk om na te gaan of jij al staat ingeschreven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza) van het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hierin staan alle zorgaanbieders en ondernemingen geregistreerd. Dit register maakt duidelijk wie, waar, welke zorg verleent en welke bevoegdheid de zorginstelling of onderneming heeft. Het doel hierachter is dat de burger weet waar hij welke zorg kan krijgen.

Sta jij als zzp’er in de zorg nog niet in dit landelijke register? Dan had jij je vóór 1 juli 2022 moeten melden via de website van de Wtza. Heb je dit niet gedaan, doe dit dan alsnog. Als je niet voldoet aan de meldplicht kan je een boete krijgen van maximaal 21.750 euro. Daarom is het dus belangrijk dat jij je registreert. Deze meldplicht geldt voor alle zzp’ers in de zorg behalve voor degenen die vallen onder de Wet maatschappelijke zorg (Wmo) 2015. Hieronder vind je welke vormen van zorg vallen onder de meldplicht:

 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Jeugdwet;
 • Andere vormen van zorg, zoals alternatieve zorg;
 • Persoonsgebonden budget.

Ook is het belangrijk om een kwaliteitscheck te doen. Deze vragenlijst geeft jou inzicht in de verbeterpunten, maar laat ook zien op welke gebieden jij goed bezig bent met je onderneming.

Ik wil zzp’er worden: hoe zit het dan met Wtza?

Als jij van plan bent om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als zzp’er in de zorg dan moet jij je ook melden bij het CIBG. Eigenlijk gelden voor zelfstandigen dezelfde regels als voor zorgorganisaties.

Ga jij als zzp’er in de zorg beroepsmatig zorg verlenen, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, jeugdhulp onder de Jeugdwet of andere zorg, zoals alternatieve zorg? Dan moet jij je melden voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. Dit kan al tot drie maanden voordat je beroepsmatig zorg gaat verlenen.

Hoe ziet de vragenlijst eruit?

Belangrijk om te weten is dat deze vragenlijst bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) terechtkomt. Deze toezichthouder zal controleren of jij aan de eisen van de Wtza voldoet en is zich ervan bewust dat het om een momentopname gaat. “Als u nu een inschatting maakt die over een half jaar anders blijkt te zijn is dit geen probleem”, staat op de website van de rijksoverheid.

De vragenlijst die jij invult, bestaat uit zeven onderdelen, die hieronder kort worden uitgelicht.

 • Start vragenlijst
  • Inloggen gebeurt via eHerkenning (een DigiD specifiek voor ondernemers, waardoor je veilig kunt inloggen bij de Belastingdienst en de Douane). Hiervoor is gekozen zodat de persoon die zich meldt ook daadwerkelijk die persoon is. Je kunt dit aanvragen als je een KvK-nummer hebt. Dat is het nummer dat jij krijgt als je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hier vind je erkende eHerkenning leveranciers.
 • Basisgegevens
  • Bij dit onderdeel van de vragenlijst vul je je telefoonnummer en e-mailadres in. Maar je krijgt ook andere vragen, zoals: ga je als instelling of als solist (zzp’er) aan de slag, meld jij je als zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder? Zo krijgt de IGJ een beeld van jou en je werkzaamheden.
 • Soorten zorg
  • Welke zorg of jeugdhulp ga jij leveren? Als het gaat om meerdere vormen vul dan in waar jij de meeste cliënten en/of patiënten verwacht. Een aantal voorbeelden: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, somatisch zorg, verpleging, persoonlijke verzorging, etc.
 • Organisatie
  • Zzp’ers krijgen vragen over een BIG-registratie, ook een wet die de kwaliteit van zorg bevordert, of SKJ-registratie, beroepsregister voor jeugdzorg. Ook beantwoord je vragen over beleid, bereikbaarheid en mogelijke financieringsvormen.
 • Gedwongen zorg
  • In dit onderdeel wordt de vraag gesteld of jij gedwongen zorg gaat leveren. Dit is verplichte zorg van of opname bij een geestelijke gezondheidszorginstelling tegen de wil van de cliënt in.
 • Kwaliteit
  • Alles bij dit onderdeel staat in het teken van de kwaliteit van zorg die je gaat leveren. Denk aan het verstrekken van medicatie, een melding doen bij de inspectie, etc.
 • Controle
  • De vragenlijst ingevuld? Je kunt alle antwoorden nog eens controleren. Twijfel je? Kies het antwoord dat het dichtst in de buurt komt.

Meer informatie over de vragenlijst is te vinden op de website van Wtza.

Wtza versterkt de Wkkgz

Vergeet als zzp’er in de zorg ook de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) niet. Ook deze wet is er om de kwaliteit van zorg te waarborgen, waarin de volgende vragen centraal staan: wat is goede zorg eigenlijk en wat kunnen patiënten en cliënten doen als zij een klacht hebben?

Kortom: de Wtza zzp is er om de kwaliteit van zorg te bevorderen. Iedere cliënt en patiënt verdient de beste zorg. Dat vind jij toch ook?

 

Vergeet niet om deze post te delen.

Aan de slag als zzp'er in de zorg via PIDZ

Wij zijn altijd op zoek naar vakbekwame zorgprofessionals zoals jij: mensen met kennis van zaken en hart voor de zorg.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.