Te kort aan honderdduizend zorgverleners komende jaren

Een groot te kort aan zorgverleners dreigt: honderd duizend, de komende vier jaar. Dit jaar, becijfert het UWV, zullen zorginstellingen ongeveer 130.000 vacatures moeten vervullen, maar personeel is lastig te vinden.

Dit schreef Nu.nl gisteren op haar site. De oorzaak van de schaarste ligt niet alleen aan de vergrijzing, maar ook aan het feit dat een kwart van de zorgverleners de grens van 55 jaar is gepasseerd. Deze groep zal binnen afzienbare tijd de sector verlaten, schetst het UWV. Vooral aan verzorgenden (IG) en verpleegkundigen met mbo- en hbo-niveau is dringend behoefte.

Oplossing

Nu kan zo’n 80 procent van de ziekenhuizen, V&V- en GGZ-instellingen de vacatures niet invullen. Het UWV komt met enkele oplossingen: efficiënter roosteren, contracten verruimen of servicemedewerkers niet-zorgtaken laten uitvoeren. Dit geldt als kortetermijnoplossing.

Voor een langere periode stelt de overheidsinstelling voor dat werkgevers hun blijk van waardering vaker uitspreken tegenover zorgmedewerkers. Hopelijk draagt de Week van Zorg en Welzijn bij aan een oplossing voor dit nijpende probleem.

13 maart 2018

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.