Meld misstanden in de zorg bij ons meldpunt

Schelden, dreigementen, fysiek geweld, seksueel getinte opmerkingen… Ook in de zorg zien we ongewenst gedrag richting zorgprofessionals helaas toenemen. Terwijl een veilige werkomgeving – zeker in de zorg – zo ontzettend belangrijk is: veiligheid is de basis voor een goede zorgrelatie, zowel voor cliënt als voor zorgverlener.

In 2019 richtten wij een meldpunt op waarop zzp’ers én medewerkers van zorginstellingen klachten of meldingen kunnen indienen. Onder andere wanneer het gaat over bovenstaande voorbeelden, maar ook als de zorg voor cliënten in het geding komt. Kortom, met ons meldpunt willen we misstanden in de zorg voorkomen. Dit meldpunt wordt beheerd door onze medewerkers van juridische zaken.

Voorbeelden van klachten die je kunt melden

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag;
Denk aan pesten, agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, maar ook ongewenste aanrakingen of ongepaste opmerkingen en berichten. In de zorg is de relatie tussen zorgprofessional en cliënt altijd ongelijkwaardig, waardoor elk seksueel (getint) gedrag onacceptabel is, zelfs met wederzijdse instemming.

Niet professioneel of integer handelen;
Onder deze brede categorie van handelingen valt gedrag zoals relaties met cliënten, diefstal, het schenden van privacy of contact met cliënten buiten werktijd.

Een (bijna) incident of een calamiteit;
Soms gebeurt er iets onverwacht dat we omschrijven als (bijna) incident of calamiteit. Bij een bijna incident gebeurt iets onbedoeld, maar is een incident voorkomen doordat het op tijd is opgemerkt. De cliënt heeft hierdoor geen hinder ondervonden. Een bijna incident verandert in een incident wanneer de cliënt er wél last van heeft gehad. Denk aan pijn of aanvullende zorg (bijvoorbeeld een behandeling of operatie). Een calamiteit is ook een onverwachte en onbedoelde gebeurtenis, maar met ernstigere gevolgen. De kwaliteit van de zorg was minder of niet goed. De cliënt heeft ernstige schade geleden of is zelfs overleden.

Dergelijke situaties dienen gemeld te worden, niet alleen bij ons maar ook bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Mogelijke belangenverstrengeling;
Belangenverstrengeling is een situatie wanneer een zzp’er of medewerker van een zorginstelling onethisch handelt om er zelf voordeel uit te halen, zoals financieel gewin. Een van de voorbeelden hiervan is een zzp’er die een geldbedrag vraagt voor het regelen van een opdracht voor een andere zzp’er.

Hoe maak je een melding?

Maak je iets mee op de werkvloer dat niet correct is? Laat dit ons dan weten door een klacht of melding in te dienen bij ons meldpunt. Dit kan via mijnPIDZ of direct via meldpunt@pidz.nl. Samen zorgen we voor een veiligere zorgomgeving, waar kwaliteit en professionaliteit de standaard zijn. Jouw stem is essentieel om dit te realiseren!

Vergeet niet om deze post te delen.

Picture of Tom Lemmens | PIDZ
Tom Lemmens | PIDZ
PIDZ is niet zomaar een organisatie. Achter PIDZ schuilt een duidelijk verhaal. Als senior communicatie adviseur heeft Tom als doel om met een heldere communicatiestrategie het verhaal van PIDZ nog duidelijker naar buiten te brengen. Wel op een manier die goed bij hem past: warm en gestructureerd.

Pauzemomentje?
Ontdek onze nieuwsbrief

Misschien is dit ook wel iets voor jou.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.