Nieuwe wetgeving in de zorg: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet, de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet volgt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) op en moet zorgen voor een beter toezicht op de kwaliteit van zorgaanbieders.

Wat houdt de wet voor zelfstandig zorgprofessionals in?
Alle zorgaanbieders (zorginstellingen, maar dus ook zzp’ers in de zorg), zowel bestaande als nieuwe, moeten zich vanaf 1 juli 2021 melden bij het CIBG via een online portaal. Via de meldplicht heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beter zicht op welke zorgaanbieders er zijn. Zo kunnen zij beter waarborgen dat een zorgaanbieder in staat is goede zorg aan te bieden die aan de wettelijke eisen voldoet. Het portaal is nu ook al te bereiken en je kunt je vooruitlopend op de Wtza al aanmelden. Hiermee laat je blijken dat je aantoonbaar meewerkt aan betere en veiligere zorg.

Wettelijke eisen
Die wettelijke eisen zijn vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet omschrijft wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Op de website van de Rijksoverheid vind je exact omschreven wat de verplichtingen voor jou als zelfstandig zorgprofessional zijn op basis van deze wet.

Wat houdt de wet voor zorginstellingen in?
Instellingen die medische specialisten zorg verlenen en instellingen die met meer dan 10 zorgverleners zorg of een andere dienst verlenen als omschreven in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet moeten naast de meldplicht ook een toelatingsvergunning aanvragen. Er wordt daarbij niet alleen getoetst op een ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering zoals nu het geval is, maar daarnaast ook op de eisen met betrekking van goede kwaliteit van zorg.

Onderaannemers
Ook moeten zorginstellingen inzicht geven in eventuele onderaannemers, bijvoorbeeld zzp’ers in de zorg. Dit moet in de vergunningaanvraag worden gespecificeerd.

Heb je nog vragen over de Wtza of Wkkgz? Neem dan contact op met onze juridisch medewerker via vragenoverdba@pidz.nl.

16 juli 2020

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.