Privacyverklaring

Januari 2024

PIDZ en aan haar aanverwante entiteiten hechten waarde aan de privacy en zet zich in om de persoonsgegevens van bezoekers aan haar website zo zorgvuldig mogelijk te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze wij dit doen.  

Wet- en regelgeving
PIDZ verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Het voldoen aan deze wet betekent dat PIDZ alleen (persoons)gegevens verzamelt voor een bepaald doel en dat PIDZ de vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens waarborgt.

Toepassing
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de website van PIDZ worden persoonsgegevens verwerkt in onder meer de volgende situaties:

 1. wanneer een bezoeker gebruik maakt van het contactformulier;
 2. wanneer een gebruiker zich aanmeldt via het aanmeldformulier om zich aan te sluiten bij het platform en;
 3. wanneer een gebruiker in het aanmeldformulier aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden via nieuwsbrieven, webinars of andere informatie over onze organisatie.

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken alleen die (persoons)gegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling (alsmede het aanmeldtraject) daadwerkelijk nodig zijn en om de geldende wet – en regelgeving na te kunnen komen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt PIDZ?
PIDZ verwerkt onder meer de volgende gegevens wanneer een gebruiker zich aanmeldt via de website van PIDZ:

 • bedrijfsgegevens, voor zover dit persoonsgegevens zijn;
 • naam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres.

Doeleinde van de verwerking
PIDZ zal de (persoons)gegevens van gebruikers van haar website voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op de website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het opnemen van contact, als daarom wordt verzocht;
 • om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines);
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren van onze website en diensten.

Algemeen
Het verwerken van (persoons)gegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Persoonsgegevens delen met derden
PIDZ sluit verwerkersovereenkomsten af met derde partijen, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. PIDZ blijft immers verantwoordelijk voor bescherming van deze (persoons)gegevens.

Daarnaast kan PIDZ (persoons)gegevens delen met andere partijen waar dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht is. Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. 

Bewaartermijn
Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Gebruikers van de website van PIDZ die zich registreren voor nieuwsbrieven ontvangen deze berichten tot wederopzegging hiervan. In de e-mails die de gebruiker ontvangt is een mogelijkheid tot opzegging opgenomen.  

Rechten
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar avg@pidz.nl. 

Beveiliging
PIDZ heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Vragen, klachten en contact
Bij vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor het gebruik willen maken van rechten, kan een e-mail gestuurd worden naar onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@pidz.nl

Datum en aanpassing van de privacyverklaring
PIDZ behoudt zich het recht voor dit privacyverklaring op enig moment aan te passen. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.