Van Rijn vindt wachtlijsten voor complexe gehandicaptenzorg ongewenst

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt de wachtlijsten voor jongeren met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematieken ongewenst. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

“Ook voor mensen met complexe problematiek moet er zorg op maat zijn”, schrijft Van Rijn, die de brief opstelde als reactie op de Kamervragen van Lilian Marijnissen (SP). Zij stelde de vragen naar aanleiding van twee reportages van actualiteitenprogramma Nieuwsuur over dit onderwerp eind maart.

“De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herzien en verbeteren van het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft zo snel mogelijk passende zorg kan krijgen”, antwoordt Van Rijn op de vragen.

Geen eenvoudige klus

Zorg op maat dus. Dat krijgt deze doelgroep nu niet. Volgens de staatssecretaris is het geen financiële kwestie. Samen met zorgkantoren zoekt hij uit hoe de zorg voor deze groep beter kan worden geregeld. Maar de oplossing is niet eenvoudig, schrijft hij. “In principe is er geld voor de zorg beschikbaar. Maar dat betekent niet dat een instelling automatisch iedereen die op hun wachtlijst staat ook meteen zorg kan bieden zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor.”

Cliëntenorganisatie MEE inventariseerde en concludeerde dat 125 cliënten geen zorg op maat kunnen krijgen, binnen een instelling. Het gaat veelal om jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar met een verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblematieken. “Wij gaan voor deze 125 cliënten langs allerlei instellingen en er is nergens plaats voor hen”, vertelt Mirjam Sterk van MEE op de site van de NOS, die schat dat het werkelijke aantal moeilijk plaatsbaren rond de vijfhonderd ligt.

Gevolgen

Op de site van de cliëntenorganisatie staat dat de gedragsproblematieken verergeren als deze groep niet de gewenste zorg krijgt die hij nodig heeft. “Deze mensen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en passende zorg en aandacht”, staat er. “Ook de ouders, gezinnen en andere mantelzorgers raken zwaar overbelast en voelen zich wanhopig omdat ze geen oplossing kunnen vinden.”

Een goed teken dat Van Rijn zoekt naar een oplossing samen met MEE, netwerk Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte en zorgkantoren. Het uitgangspunt: een regionale aanpak, gecombineerd met een landelijke aanpak waarnaar problemen kunnen worden opgeschaald en oplossingen kunnen worden gedeeld.

Wij vinden dat iedereen zorg op maat verdient. Ook deze doelgroep.

26 april 2017

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.