Gevolgen SER-advies op zzp’ers in de zorg

Op 2 juni heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) haar advies gepubliceerd met betrekking tot de hervorming van de arbeidsmarkt. Ook de positie van de zzp’er komt aan bod in het advies. Zoals zij zelf zegt, wil de SER aan de hand van de adviezen in het rapport het gebruik van schijnconstructies tegengaan en tegelijkertijd de positie van echte zelfstandigen verbeteren.

Voorgestelde veranderingen voor zzp’ers

Wat, als het aan de SER ligt, gaat veranderen, zijn de volgende punten. Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers (om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen), zzp’ers moeten pensioen kunnen opbouwen en er moet een sociaal vangnet komen.

Belangrijk onderdeel uit het advies daarnaast is het invoeren van een minimum uurtarief voor zzp’ers van 30 à 35 euro. Volgens de SER vinden bij zelfstandigen onder dit tarief namelijk de meeste gevallen van schijnzelfstandigheid plaats. Met deze maatregel moet dit voorkomen worden. Indien werkgevers een zzp’er inhuren onder een tarief van € 35 euro per uur, dan ontstaat er een rechtsvermoeden van werknemerschap. Zij moeten allemaal als werknemer worden beschouwd, ténzij het bedrijf waarvoor zij werken kan aantonen dat hier wel degelijk sprake is van ondernemerschap.

Visie PIDZ

Wij hechten grote waarde aan het ondernemerschap  en selecteren de zzp’er tijdens de intake bij PIDZ hierop. Tijdens de intake komt Wet DBA en de daarbij behorende Webmodule meermaals ter sprake. Wij toetsen of de zzp’er weet wat er komt kijken bij het zelfstandig ondernemerschap en hoe dit wordt doorvertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van de zzp’er door bijvoorbeeld met regelmaat bij verschillende opdrachtgevers opdrachten uit te voeren. Zzp’ers die het ondernemerschap niet uitdragen worden niet ingeschreven.

Het is goed dat verkapt werkgeverschap wordt ontmoedigd, maar wat ons betreft is dit niet sec te reguleren met een minimumtarief. Het ondernemerschap is veel meer dan dat. PIDZ is van mening dat een zzp’er zich moet opstellen als een ondernemer en dat dit in veel verschillende gedragingen kan zitten. Denk hierbij aan het doen van acquisitie bij nieuwe opdrachtgevers, zichzelf profileren als zelfstandig zorgprofessional met bijvoorbeeld een website. Ook is het belangrijk dat een zzp’er voortdurend blijft werken aan zijn kennis en kunde, zodat hij zich daarmee kan onderscheiden van de medewerker in loondienst.

Vanuit PIDZ wordt hierin ondersteund door bijvoorbeeld de Overeenkomst van Opdracht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand te laten komen. PIDZ is geen onderdeel van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de facturatie, de opdrachtnemer stuurt de factuur rechtstreeks naar de opdrachtgever, op deze manier is er sprake van zuiverheid in de relatie.

Ook Hans Borstlap onderschreef dit bij BNR Nieuwsradio: “Een uurtarief voor zzp’ers van 35 euro is een kwetsbaar punt”, zo zei hij in de uitzending. “Je kunt je de vraag stellen of enig uurtarief helpt ter onderscheiding, je krijgt handhavingskwesties, men moet kijken hoe dat uitpakt, het is een kwetsbaar punt, het is een uitwerkingspunt”, aldus Borstlap. Wij blijven daarom, via PIDZ, zzp’ers informeren over wat het ondernemerschap inhoudt en hoe zij samen met zorginstellingen kunnen voldoen aan de wettelijke eisen rond het zelfstandig ondernemerschap in de zorg.

Advies, geen beleid

Het rapport is op dit moment slechts een advies aan het komende nieuwe kabinet. Het staat dus zeker niet vast dat de aanbevelingen overgenomen worden. Dit is afhankelijk van het nieuw geformeerde kabinet, de partijen die hierin plaats gaan nemen en hun afspraken in het regeerakkoord dat zij sluiten. Het is dus onduidelijk en onzeker wanneer en of dit adviesrapport meegenomen wordt in definitieve besluitvorming. Wij houden de berichten in de gaten en houden je op de hoogte van de vervolgstappen.

Vergeet niet om deze post te delen.

Picture of Tom Lemmens | PIDZ
Tom Lemmens | PIDZ
PIDZ is niet zomaar een organisatie. Achter PIDZ schuilt een duidelijk verhaal. Als senior communicatie adviseur heeft Tom als doel om met een heldere communicatiestrategie het verhaal van PIDZ nog duidelijker naar buiten te brengen. Wel op een manier die goed bij hem past: warm en gestructureerd.

Pauzemomentje?
Ontdek onze nieuwsbrief

Misschien is dit ook wel iets voor jou.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.