Redden van verpleeghuizen: twee oplossingen

Dat de druk op de verpleeghuizen toe neemt, is al langer bekend. De vraag naar verpleeghuiszorg zal de komende jaren alleen nog maar meer stijgen. Verwacht wordt dat het aantal verpleeghuisbewoners in 2025 is verdubbeld naar 1,5 miljoen. Het leeuwendeel bestaat uit 80-plussers. Om de verpleeghuiszorg te verbeteren, biedt Gijs Herderscheê van de Volkskrant twee oplossingen.

Ten eerste schrijft hij dat beter en meer personeel nodig is. Doordat het kabinet de drempel voor toegang tot een verpleeghuis heeft verhoogd, wordt de zorg ‘complexer’. Bewoners wonen dan niet meer jaren, zoals nu, maar hooguit enkele maanden tot een jaar in een verpleeghuis. “Dat vergt andere kennis en vaardigheden en goede beloning van zorgverleners”, schrijft Herderscheê.

Omdat nieuw personeel niet zomaar voorhanden is, is bijscholing van het huidige personeel een logische stap. “Dat kan met erkenning van in de praktijk verworven competenties, met een diploma na stage elders”, stelt Herderscheê in zijn artikel. De verpleeghuisbewoners van nu hebben relatief lichte zorgvraag. Deze groep is voor de ‘drempel’ van het kabinet opgenomen. “Hun situatie zal niet verbeteren, maar er is tijd om het personeel voor te bereiden op een tehuis met louter bewoners die extreem veel zorg nodig hebben”, merkt de journalist op.

Verleiding met geld 

Een groot deel van de knelpunten wil de politiek oplossen met een zak geld. Ook nu lijkt dat te gebeuren. De onderhandelende partijen van de kabinetsformatie, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, beloofden investeringen in hun verkiezingsprogramma. Herderscheê schrijft dat we daarvoor moeten waken. “Houd de sector een worst voor: slecht en minder goed functionerende tehuizen krijgen pas extra budget als ze daadwerkelijk leren van goed presterende collega’s, zich optrekken aan het kwaliteitskader en pas als blijkt dat er daadwerkelijk een financieel probleem is. Doe hetzelfde bij bijscholing van personeel en scholing van nieuwe medewerkers.”

Zelfstandige zorgprofessionals

Goede oplossingen, vinden wij. Maar hij vergeet een groep die dit knelpunt binnen de verpleeghuizen kan oplossen: de zelfstandige zorgprofessionals. Met hun expertise en ervaring kunnen zij de helpende hand bieden aan de medewerkers op de werkvloer. Zij komen op verschillende plaatsen en weten wat er speelt. Hun tips voor de afdeling kunnen van grote waarde zijn. De zzp’er is onmisbaar geworden in de samenleving.

3 mei 2017

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.