Verbonden met RIBW Nijmegen & Rivierenland

PIDZ werkt sinds de oprichting met honderden zorginstellingen en duizenden zzp’ers samen. In een open gesprek vertellen zij wat goed gaat en wat zij nog verwachten. In aflevering 4 van de rubriek ‘Verbonden met’: HR-adviseur Walter van Eldijk van RIBW Nijmegen & Rivierenland en zzp’er Bahez Khoshnaw.

,,Sinds ik hier werk, oktober 2019, werkt RIBW al met PIDZ”, vertelt Walter van Eldijk, doelend op de samenwerking die begon in maart 2015. ,,In mijn beginperiode was er een aanbesteding die uiteindelijk naar PIDZ en een andere partij is gegaan.”

Het partnerschap bevalt zo goed dat onlangs het contract van PIDZ als first supplier met drie jaar is verlengd. ,,Ik denk dat we inmiddels op een spoor van vertrouwen zitten met elkaar dat we fouten die we soms maken, gelukkig zijn we ook maar mensen, met elkaar durven delen”, vertelt de HR-adviseur in een van de vergaderruimtes van het hoofdkantoor in Nijmegen.

De locaties van RIBW Nijmegen & Rivierenland regelen zelf vervanging bij (acute) uitval, tenzij het gaat om langdurig verzuim tot zes maanden. Is een medewerker langer afwezig, dan wordt de vacature intern uitgezet. Daardoor heeft Walter zelf weinig contact met de zzp’ers die via PIDZ werken bij RIBW Nijmegen & Rivierenland, een zorginstelling waar cliënten met psychiatrische kwetsbaarheden wonen.

Hij komt zelf pas in beeld wanneer de ‘spelregels afwijken’. ,,De inzet van een zzp’er valt iets duurder uit, omdat we die inzet niet volledig vergoed krijgen van de gemeente. Maar ook als er iets speelt rondom de facturering of zzp’ers die bij ons nog niet bekend zijn, wordt een van onze HR-adviseurs betrokken.”

Walter van Eldijk, HR-adviseur RIBW Nijmegen & Rivierenland.
HR-adviseur Walter van Eldijk van RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Zelforganiserende teams bij RIBW Nijmegen & Rivierenland

Dat komt omdat de locaties met zelforganiserende teams werken, verduidelijkt Walter. ,,Bij kortlopende opdrachten geeft een van de medewerkers aan PIDZ Nijmegen door voor welke dag en datum een zzp’er nodig is om het gat in het rooster op te vullen. PIDZ gaat dan op zoek naar de geschikte persoon. Ze weten inmiddels wat onze criteria en voorwaarden zijn”, zegt de HR-adviseur.

Walter somt een aantal criteria op: ,,Een VOG, het juiste actuele zorgdiploma minimaal mbo-4 of een eventuele training of cursus die nodig is om bij ons te komen werken. Dat hebben we met PIDZ al aan de voorkant getackeld en staat ook in de functieomschrijving van de opdracht.”

“Zzp’ers worden bij RIBW gelijkwaardig behandeld en je voelt je onderdeel van een team.”

Bahez Khoshnaw, zzp’er in de zorg

Een van de zzp’ers die via PIDZ bij RIBW opdrachten vervult, is Bahez Khoshnaw. Hij werkt al bijna vier jaar op de locatie in Culemborg. Wanneer zijn periode-opdracht daar bijna afloopt, vraagt de zorgcoördinator hem of hij ervoor openstaat om te verlengen. Daar hoeft Bahez meestal niet lang over na te denken.

De begeleider in de zorg legt uit waarom hij zo graag bij RIBW in Culemborg werkt: ,,Het is gewoon een heel prettige werkomgeving, met fijne cliënten en collega’s. Zzp’ers worden gelijkwaardig behandeld en je voelt je onderdeel van een team.”

Hij merkt wel dat steeds RIBW steeds meer mensen in loondienst aanneemt. ,,Als het mijn tijd is om te stoppen, dan is het zo. Maar als ik hier voor een langere periode kan werken: graag”, zegt hij bij hem thuis op de bank in Rosmalen. ,,Continuïteit voor jezelf is prettig, maar voor de cliënten nóg belangrijker.”

Zzp'er in de zorg Bahez Khoshnaw.
Zzp’er Bahez Khoshnaw achter zijn laptop. Met collega-zzp’ers zit hij soms samen om de wet- en regelgeving te bespreken.

Prettige samenwerking met PIDZ

Dat past bij het beeld dat Walter schetst. RIBW Nijmegen & Rivierenland zet een interne flexpool op, zegt hij. ,,Zo kunnen we de PNIL-kosten (kosten voor personeel niet in loondienst, red.) omlaag brengen. Ook voor onze cliënten is dat prettiger, omdat zij zo meer dezelfde gezichten zien. Hun belangen staan voorop”, zegt de HR-adviseur.

Toch is Walter blij met de inzet van zzp’ers en ook met manier van samenwerken met PIDZ. Op de ochtend van het interview heeft hij nog met iemand van PIDZ Nijmegen overlegd vanwege een verlengde opdracht van een zzp’er.

,,Als het bij ons om langdurige opdrachten gaat, dan moet de directeur daar goedkeuring voor geven. In dit geval ging het om een kortlopende opdracht, maar die werd telkens verlengd en de goedkeuring was nog niet gegeven. Dus moest er even overleg plaatsvinden”, zegt Walter.

“Het zou ons best helpen als we een strengere toepassing van de wet DBA krijgen. Dat biedt duidelijkheid en daar kun je dan ook naar handelen.”

Walter van Eldijk, HR-adviseur RIBW Nijmegen & Rivierenland

,,We weten elkaar te vinden als het nodig is en we evalueren twee keer per jaar. Ja, dan durven we ook wel te vertellen als iets niet helemaal lekker is gegaan. Ik vind het de kracht van PIDZ dat bij de geringste twijfel altijd even contact wordt gezocht om het dilemma voor te leggen.”

Dat heeft dus geresulteerd in een nieuw driejarig contract voor PIDZ als first supplier. ,,We werkten ook nog met een derde partij, maar daar hebben we afscheid van genomen omdat we daar eigenlijk nooit zaken mee deden. Dat is een indirect compliment aan PIDZ.”

Walter van Eldijk, HR-adviseur RIBW Nijmegen & Rivierenland.
Walter van Eldijk, HR-adviseur RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Waardevol compliment van cliënt

Ook zzp’er Bahez kan op complimenten rekenen. Van een cliënt. Nóg waardevoller, benadrukt de begeleider in de zorg. Daarmee weerspreekt Bahez dat zzp’ers in de zorg géén band met cliënten kunnen opbouwen. ,,Ik maakte een keer een grap dat ik bij een andere locatie ging werken. De cliënt stond met tranen in zijn ogen en zei: ‘Je kunt niet weggaan, we zijn druk bezig met mijn zorg.’ Mooi toch?”, glundert hij.

Bahez vindt de cliënten van RIBW Nijmegen & Rivierenland een ‘prachtige doelgroep’ om mee te werken. ,,Je probeert structuur in het leven van de cliënten aan te brengen, zodat ze stabieler worden. Die stappen vind ik zo mooi om met hen te kunnen zetten. Bij de een neem je in twee jaar tijd heel kleine stapjes, de ander gaat sneller vooruit.”

‘Spannende tijden’ door Fiscaal kader zzp zorg

En dan worden ook de wet DBA en het Fiscaal kader zzp zorg aangesneden. Walter en Bahez zijn hiervan op de hoogte. ,,Er komen toch best wel spannende tijden aan”, beseft de HR-adviseur. Zeker het Fiscaal kader zorg zzp biedt RIBW Nijmegen & Rivierenland uitdagingen in de toekomst. ,,Als je maar voor een half jaar bij een opdrachtgever mag werken, dan kan dat een probleem worden voor onze veertig locaties”, zegt Walter.

Zzp'er Bahez Khoshnaw werkt regelmatig bij een locatie van RIBW Nijmegen & Rivierenland.
Zzp’er Bahez Khoshnaw werkt regelmatig via PIDZ.

Hij verduidelijkt wat hij bedoelt. ,,De teams hebben onderling contact met elkaar en geven regelmatig een referentie op van een zzp’er die is geweest. Dan weet iedereen of die persoon geschikt is of niet. Met de veranderende regelgeving kan die zzp’er natuurlijk niet bij een andere locatie een periode-opdracht aannemen.”

Ook Bahez weet dat voor hem de situatie mogelijk kan veranderen. Dat betekent niet langer zijn periode-opdracht met een half jaar verlengen bij RIBW in Culemborg, maar ook veel meer bij andere zorginstellingen aan de slag. Geen probleem voor hem, stelt hij. ,,Dat hoort ook bij het ondernemen, vind ik. Ik kan me prima positioneren bij een andere organisatie en daar een band opbouwen met collega’s en cliënten.”

Bovendien wijst zijn accountant hem al op de wet- en regelgeving. ,,Hij geeft weleens aan dat ik veel te veel bij RIBW heb gewerkt. Dan neem ik naast de periode-opdracht ook meerdere losse opdrachten aan om dat gelijk te trekken. Het zou mooi zijn als in het softwaresysteem van PIDZ ook zo’n waarschuwing wordt ingebouwd wanneer je te veel omzet bij één opdrachtgever.”

Wet DBA bespreken op werkvloer

Op de werkvloer, zegt Bahez, is de wet DBA een onderwerp van gesprek. ,,Met de zzp’ers die op de locatie werken, hebben we het weleens over de wet- en regelgeving rondom zzp’ers in de zorg, zoals het feit dat je niet meer dan zeventig procent van je omzet bij één opdrachtgever haalt.”

Voorlopig wacht Bahez de veranderingen in de wet- en regelgeving rustig af. Zich hierover druk maken heeft voor hem geen zin. Bij RIBW NIjmegne & Rivierenland hebben ze zo snel mogelijk duidelijkheid, geeft Walter toe. ,,Het zou ons best helpen als we een strengere toepassing van de wet DBA krijgen. Dat biedt duidelijkheid en daar kun je dan ook naar handelen.”

Lees ook

Vergeet niet om deze post te delen.

Picture of Wout Fassbender
Wout Fassbender
Met pen, camera of voicerecorder gaat Wout altijd op zoek naar een verhaal. Dit trekt hem het meest. Op deze wijze wil hij graag uitdragen waar PIDZ voor staat: met zorg verbonden. Als freelance (huis)journalist kan Wout bij PIDZ uiten wat hij het liefst doet: verhalen vertellen waarmee iedereen zich verbonden voelt.

Pauzemomentje?
Ontdek onze nieuwsbrief

Misschien is dit ook wel iets voor jou.

Meer weten over PIDZ Detachering?

Laat hier je gegevens achter en je ontvangt direct onze brochure met meer informatie.