Verplichte klachtenregeling

Tot op heden was je als zzp’er nog niet verplicht om over een klachtenregeling te beschikken. Maar daar komt vanaf 1 januari 2017 verandering in door Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wij hebben voor jou onderzoek gedaan over deze nieuwe wet. Hieronder vind je vier vragen over de Wkkgz.

Wat houdt de Wkkgz in?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt; daarom heeft de regering wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Maar wat moet er gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? Het doel van de Wkkgz is om openheid te tonen over klachten en incidenten zodat de betrokkenen daar vervolgens van leren.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

  • Een betere en snellere aanpak van klachten.
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden.
  • De cliënt krijgt sterkere positie.
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders.

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers.

Wanneer is de Wkkgz van kracht?

Op 1 januari dit jaar is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ingegaan. Er geldt voor een aantal onderdelen een overgangstermijn, omdat de zorgaanbieders volgens de nieuwe wet een aantal zaken moet regelen. Een van die zaken, waaraan je per 1 januari 2017 dient te voldoen, is dat je beschikt over een klachtenregeling.

Wil je nog meer weten over de Wkkgz? Check dan deze website.

18 oktober 2016

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.