Vervanging zoeken: dit moet je allemaal regelen als zzp’er

Veel zorgprofessionals in loondienst gaan in de komende maanden op vakantie. Dat betekent dat het aantal opdrachten stijgt en dat zorginstellingen staan te springen om zzp’ers in te zetten om hun planning rond te krijgen. Helaas zien we in dit soort drukke periodes ook het aantal afmeldingen van zzp’ers voor opdrachten toenemen. Daarom lichten we de regels voor vrije vervanging nog eens toe. Want er komen veel verplichtingen en verantwoordelijkheden kijken bij het regelen van vervanging.

Jij bent verantwoordelijk voor vervanging

In jouw Overeenkomst van Opdracht (OvO) met de zorginstelling zijn regels opgenomen over vervanging. Deze regels komen voort uit  wet- en regelgeving. De belangrijkste regel met betrekking tot vervanging: wanneer je een opdracht niet kunt uitvoeren, moet je zelf zorgen voor een vervanger die voldoet aan de eisen die de opdrachtgever bij de opdracht vermeld heeft. Ook ben jij er verantwoordelijk voor dat jouw vervanger voldoet aan de kwaliteitseisen en het naleven van de afspraken in de OvO.

Meld wie je vervangt

Op grond van de OvO heb je een meldingsplicht. Dit houdt in dat je de zorginstelling van tevoren moet informeren dat de werkzaamheden door een vervanger worden uitgevoerd. Daarnaast moet je stukken aanleveren waaruit blijkt dat de vervanger voldoet aan de vereisten om te worden ingezet als vervanger. Leg alles goed vast in je administratie, want op basis van de Wet Kwaliteit, klachten  en geschillen zorg (Wkkgz) moet jij kunnen aantonen dat je onderzoek hebt gedaan naar je vervanger. En let op: als je samenwerkt met een zzp’er die jou vervangt, leg de afspraken tussen jullie tweeën ook vast in een overeenkomst.

Controleer je vervanger

Voordat je de zorginstelling informeert over je vervanging, moet je op basis van de Wkkgz de vergewisplicht hebben uitgevoerd. Dat betekent dat jij onderzoek moet doen naar het werkverleden van jouw vervanger. De vergewisplicht voer je uit door na te gaan of de vervanger die je stuurt bevoegd en bekwaam is om de opdracht uit te voeren. Dit houdt in dat jij de volgende zaken checkt:

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Geldig en het juiste diploma (let op mogelijke diplomafraude);
  • Eventuele aanvullende certificaten;
  • Geldige VOG (niet ouder dan twee jaar);
  • Inschrijving bij de KvK;
  • Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Registraties (zorgaanbiedersportaal, BIG etc.);
  • Bij voorkeur een recente referentie.

Als je de vergewisplicht niet goed hebt uitgevoerd en er gebeurt iets tijdens de opdracht, dan ben jij aansprakelijk. Het gevolg hiervan kan zijn dat jouw aansprakelijkheidsverzekering de gevolgen van de schade niet dekt, omdat jij hebt nagelaten om de vergewisplicht (goed) uit te voeren. Daardoor kun jij persoonlijk opdraaien voor de financiële schade. Het is dus heel erg belangrijk dat jij zeker weet dat je vervanger bevoegd en bekwaam is om de werkzaamheden te mogen uitvoeren.

 Na uitvoering de opdracht

De bestaande OvO die jij bent aangegaan met de zorginstelling blijft bestaan. Dat brengt met zich mee dat jij de opdracht factureert aan de zorginstelling en dat de vervanger jou een factuur stuurt die door jou wordt betaald aan de vervanger. Houd hier dus ook rekening mee als je een vervanger hebt ingeschakeld.

Social media en vervanging

Er zijn diverse groepen op bijvoorbeeld Facebook en Whatsapp waarin opdrachten worden aangeboden door zzp’ers. Maar als je kijkt naar de verantwoordelijkheden die je hebt en de mogelijke gevolgen als het verkeerd gaat, dan is het zeer onverstandig en risicovol om via die weg vervanging te regelen. Wij raden daarom aan om alleen samen te werken met zzp’ers die je uit je netwerk kent, zodat je ook zeker weet dat zij jou goed kunnen vervangen.

Lukt het niet om een goede vervanger te vinden, stuur dan niet zomaar iemand. Je kunt in die situatie het beste schakelen met jouw PIDZ-vestiging. We denken dan met je mee over een oplossing of zetten de opdracht opnieuw uit. Informeer de opdrachtgever altijd, ook wanneer het je niet gelukt is een vervanger te zoeken. Een no-show kan een klacht tot gevolg hebben en zelfs leiden tot uitschrijving bij PIDZ. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Vergeet niet om deze post te delen.

Picture of Tom Lemmens | PIDZ
Tom Lemmens | PIDZ
PIDZ is niet zomaar een organisatie. Achter PIDZ schuilt een duidelijk verhaal. Als senior communicatie adviseur heeft Tom als doel om met een heldere communicatiestrategie het verhaal van PIDZ nog duidelijker naar buiten te brengen. Wel op een manier die goed bij hem past: warm en gestructureerd.

Pauzemomentje?
Ontdek onze nieuwsbrief