Wij-krant | Volgers op de barricades: ‘Dit is moderne slavernij’

Een Facebookplatform met meer dan dertigduizend leden, een bezoek aan de Tweede Kamer om met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te praten en nu een verbond met andere publieke sectoren om actie te voeren. Initiatiefnemer Marijke Volgers van Zorg in Actie staat op de barricades voor een betere cao.

Nog altijd houdt Volgers (41) zielsveel van haar vak als ambulant begeleider bij een ggz-instelling. Toch is haar frustratie zicht- en hoorbaar. Ongeveer twintig jaar werkt ze nu in de zorg. Wat ze merkt, is dat op de administratieve taken te veel nadruk ligt. “De cliënten helpen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, is echt het mooiste wat er is. Maar een begeleidingsplan omschrijven naar de ik-vorm? Ik vind het belachelijk.”

Dit behoort tot een van de onderdelen uit de zorg waaraan Volgers zich stoort; net als de houding van sommige werkgevers. “Ik heb een verhaal gehoord dat een zorgprofessional moest terugkeren van vakantie. Deed zij dit niet, dan volgde ontslag. Bleek het om een dienst van anderhalf uur te gaan. Ik noem dit moderne slavernij.”

Haar Facebookplatform Zorg in Actie bestaat sinds maart dit jaar. De aanleiding: de demonstraties en stakingen in het onderwijs. De redenen waarvoor de leraren naar het Malieveld in Den Haag zijn gegaan, betere lonen en minder werkdruk, passen ook goed bij haar beweegredenen. Binnen no time scharen meer dan twintigduizend zorgprofessionals zich achter de ideeën van Zorg in Actie. Het leidt tot een uitnodiging van minister Hugo de Jonge van VWS. Maar sindsdien is de zorg niets opgeschoten, stelt Volgers.

Met welk gevoel ging je naar de Tweede Kamer?
“Niet om direct het probleem op te lossen. Samen met de anderen wilde ik mij netjes voorstellen. Na het gesprek met minister De Jonge kwam ik tot de conclusie dat we eigenlijk niets gingen opschieten. Hij sprak alles tegen.”

Hoe bedoel je: spreekt alles tegen?
“Leuk dat de minister wekelijks vlogt over de zorg. De mensen met wie hij praat, komen met voorstellen en aandachtspunten waarmee hij het hartgrondig eens is. Uiteindelijk gebeurt er niks. Neem de lonen in de zorg. De minister zegt dat deze gelijkliggen met het onderwijs. Dit komt overeen als je in schaal 50 zit, in deze tijd een unicum. Sommige hbo-opgeleide zorgverleners worden als mbo ingeschaald. Sommigen krijgen niet wat ze verdienen.”

Wat wil je met dit voorbeeld aangeven?
“Dat het een grote puinhoop is. We moeten het schip keren voordat het de kade raakt, want dat gaat er dwars doorheen. We hebben straks een tekort aan 125.000 zorgprofessionals. De focus ligt nu vooral op de instroom, maar aan de achterkant lopen de mensen gewoon nog steeds weg vanwege een te hoge werkdruk (ruim 70.000 in het eerste kwartaal dit jaar, red.). We dweilen met de kraan open.”

En de zzp’ers in de zorg?
“Zelfstandigen in de zorg bieden vaak ongecontracteerde zorg aan. De zorgverzekeraars vergoeden in dit geval een kleiner aandeel van de reguliere tarieven (tot 75 procent, red.). Deze vergoeding moet omhoog. Zij maken de zzp’ers het leven zuur. En als deze groep (nu 120.000, red.) ook nog eens wegloopt, dan hebben we helemaal een groot probleem. De macht van de zorgverzekeraars willen we begrenzen. We kunnen niet meer om deze groep heen. De zorg heeft de zzp’ers nodig.”

Hoe nu verder?
“We willen dat de minister gaat inzien dat het zo echt niet langer kan. Op 16 oktober willen we een zo groot mogelijke groep verzamelen om met zijn allen koffiepauze te houden. Iets dat er vaak bij inschiet. Gebeurt er nog niks, dan voeren we geen actie meer op ‘koninklijke wijze’. Misschien gaan we wel staken om zo voor elkaar te krijgen dat in ieder geval de diverse cao’s binnen de zorg worden nageleefd en de lonen worden gelijkgetrokken met gelijkgeschoolden uit andere publieke sectoren. En niet te vergeten meer handen aan de bedden zodat het ziekteverzuim vermindert.”

Staken kan toch helemaal niet?
“Jawel. Begrijp mij niet verkeerd: ik wil geen mensenlevens op het spel zetten. Maar bewoners en cliënten van verzorgingshuizen en instellingen kunnen best een dag naar familie. En poli’s kunnen best een dag dicht hoor.”

Die kosten rijzen dan toch de pan uit?
“Ja, dat is de bedoeling. Heel Nederland ligt dan op zijn gat. We gaan door tot de minister overstag gaat. Het is aan hem of hij het zover laat komen of niet.”

27 december 2018

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.