Alles wat je moet weten over de wet DBA

PIDZ houdt de ontwikkelingen rond wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Op deze pagina praten we je regelmatig bij over de belangrijkste veranderingen. Zo hopen we je meer duidelijkheid te geven over de wet DBA en de gevolgen ervan voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de zorg. 

Heb je nog vragen? Dan staan we natuurlijk voor je klaar. Je kunt ons per mail bereiken via vragenoverdba@pidz.nl

Veelgestelde vragen uitspraak Hoge Raad

Het was even groot nieuws: de Hoge Raad deed uitspraak in een zaak die negatief van invloed zou zijn op de arbeidsrelatie die zzp’ers hebben met hun opdrachtgevers. Wij hebben dit arrest van de Hoge Raad naar aanleiding van deze berichtgeving in de media met onze juridische experts doorgenomen. Op onze blog lees je hier meer over. Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over dit arrest.

Waar ging de rechtszaak over waar de Hoge Raad uitspraak over heeft gedaan?

Bij de zaak behandeld door de Hoge Raad was geen zzp’er betrokken. Het betrof een persoon die werkte op basis van een participatieplaats. De persoon in kwestie was van mening dat zij aanspraak kon maken op een arbeidsovereenkomst, omdat zij dezelfde werkzaamheden verrichtte als de medewerkers in loondienst. Na afwijzingen van deze claim door de kantonrechter en het Hof, kwam de zaak voor bij de Hoge Raad.

Wat heeft de Hoge Raad precies besloten?

Ook de Hoge Raad heeft de persoon in kwestie niet in haar gelijk gesteld. Niet op basis van de overeenkomst die zij had, maar op basis van het feit dat de tussen haar en de opdrachtgever overeengekomen rechten en verplichtingen niet voldeden aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt dat de Hoge Raad ook oordeelt dat het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden in dezelfde functie niet zonder meer maken dat er een arbeidsovereenkomst is.

Er zijn met betrekking tot zzp’ers en hun opdrachtgevers dus twee belangrijke punten te concluderen uit de uitspraak van de Hoge Raad:

1. De “partijbedoeling” speelt geen rol meer in de beoordeling van de vraag of de overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever als een arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd. Eerst moet onderzocht worden wat partijen precies hebben afgesproken en daarna moet bekeken worden of die afspraken en vooral de uitvoering daarvan op de werkvloer een dienstbetrekking opleveren.

2. “Inbedding in de organisatie”, de situatie waarin je als zzp’er dezelfde werkzaamheden verricht als een medewerker in loondienst, is géén doorslaggevend criterium waarop de arbeidsrelatie wordt beoordeeld. Dezelfde werkzaamheden verrichten, betekent dus niet automatisch dat je ook in loondienst bent.

Moet ik me ongerust maken over de uitspraak van de Hoge Raad?

Op basis van deze twee punten in de uitspraak, concluderen wij samen met onze juridische experts, dat deze uitspraak van de Hoge Raad géén nadelige gevolgen hoeft te hebben voor zzp’ers die via PIDZ in de zorg werken. De uitspraak sluit juist aan bij de visie van PIDZ op zzp’ers in de zorg, waarin we verder kijken dan de overeenkomst van opdracht, maar juist naar de situatie op de werkvloer.

Waarom schrijven media dat de uitspraak van de Hoge Raad zorgt voor problemen bij zzp’ers?

Het arrest is deels niet goed geïnterpreteerd door de media, aldus onze advocaten. Zij hebben slechts naar de uitspraak over de “partijbedoeling” gekeken, niet naar de “inbedding in de organisatie”. Hierdoor zijn voorbarige conclusies getrokken.

Verandert er door deze uitspraak iets in de relatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers?

De uitspraak laat zien dat de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie plaatsvindt op basis van de nakoming van de afspraken tussen zzp’er en zorginstelling op de werkvloer. Dit standpunt hebben wij al eerder ingenomen en wordt hiermee enkel benadrukt. PIDZ gaat in de overeenkomsten niet uit van de partijbedoeling maar laat deze met name aansluiten op aspecten uit het zelfstandig ondernemerschap.

Hoe kunnen zorginstellingen en zzp’ers een situatie creëren die aansluit bij wet- en regelgeving?

Zoals we vaker geadviseerd hebben, speelt ondernemerschap een grote rol. De situatie op de werkvloer is leidend, en wordt na deze uitspraak alleen maar belangrijker – ook als het gaat om de beoordeling door de Belastingdienst van de arbeidsrelatie tussen zzp’er en zorginstelling. De zorginstelling doet er goed aan er voor te zorgen dat de zzp’er ook echt een zelfstandige is op de werkvloer, waarbij het belangrijk is dat er op geen enkele wijze sprake is van een gezagsverhouding door bijvoorbeeld kleding van de zorginstelling te dragen of deel te nemen aan teamoverleggen. Bij het zelfstandig ondernemerschap hoort ook dat de zzp’er bepaalde handelingen op zijn of haar manier kan uitvoeren zonder sturing of toezicht. Meer informatie hierover lees je in onze whitepaper op www.pidz.nl/wetdba.

Heeft dit arrest gevolgen voor de webmodule?

Uit deze uitspraak blijkt weer dat de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie veel complexer is dan slechts enkele regels volgen. Dit is per individu anders, waardoor het nauwelijks te omvatten is in één vragenlijst – de webmodule. Daarnaast verwachten we dat deze uitspraak van invloed is om meerdere onderdelen van de vragenlijst.

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.