Wij-krant | Column: De ambassadeur

PIDZ - directeur - zorg - zzp - column

Ambassadeurs moet je koesteren. Zij kunnen het imago van de zorg verbeteren en versterken, als ze de trots uitstralen om in deze mooie sector te werken. Ambassadeurs hebben aantrekkingskracht op nieuwe zorgprofessionals. Eigenlijk zijn deze gezanten van onschatbare waarde.

Ook PIDZ hecht enorm veel waarde aan boegbeelden die de kernwaarden van PIDZ verstaan, vakbekwaam zijn, ondernemingsdrift uitstralen en verbinding hoog in het vaandel hebben. Deze ambassadeurs zorgen er al jaren voor dat zorgorganisaties vertrouwen op de zorgprofessionals die daar via PIDZ werkzaam zijn. We sluiten de zorgprofessionals, van wie de zorgorganisaties uitspreken dat ze een voorbeeld zijn voor de rest, graag in de armen.

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat ambassadeurs staan voor kwalitatieve zorg en dit ook daadwerkelijk uitdragen op de werkvloer. Zij staan oprecht voor de beste zorg voor de cliënt. Die gedachte behoort tot een van de uitgangspunten van PIDZ.

In de ogen van PIDZ zijn ambassadeurs loyaal en niet kritiekloos. Als iets zorginhoudelijk niet klopt, dan uiten deze boegbeelden hun kritiek op PIDZ of collega-zorgprofessionals. Ambassadeurs helpen anderen de drempel van twijfel over. Zij die de zorg een prachtig vak vinden, maar twijfelen over wel of niet in loondienst blijven? Wel of geen onzeker bestaan als zelfstandige beginnen? Door deze ambassadeurs durven veel zorgprofessionals die sprong in het diepe toch aan.

PIDZ vindt het belangrijk om de ambassadeurs te waarderen en in de toekomst op een bepaalde manier in het zonnetje te zetten. Dit willen we doen door een actieve samenwerking te zoeken. Die collaboratie kan bijdragen aan het gemeenschappelijke doel: de zorg verbeteren en betaalbaar houden.

Om de kwaliteit te borgen en te verhogen, heb ik een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd om samen te kijken naar de rol van de ambassadeur. We willen dat bij hen de deels verloren trots die zij in de beginjaren hadden, wederkeert.

Door de snelle groei van PIDZ merken we dat de binding iets is ondergesneeuwd en dat sommigen hun ambassadeursrol niet meer overtuigd kunnen uitdragen, zoals ze al die jaren hebben gedaan, terwijl ze voor ons zo enorm belangrijk zijn. PIDZ wil graag de dankbaarheid uitspreken naar alle ambassadeurs, want zonder hen zijn wij nergens. Dus bij dezen: dank je wel!

Daarom wil PIDZ graag tijd en aandacht geven aan hen, die graag (weer) ambassadeur willen én kunnen zijn. Ben jij of ken jij een écht boegbeeld voor de zorg? Laat het ons weten!

7 augustus 2019

Nieuwsbrief

Bedankt voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vanaf nu zullen we je op de hoogte houden omtrent het laatste nieuws van PIDZ.